SFP-RKP | 01.01.1970
krönika från europaparlmanentet 20.12.2002
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen tar allvarligt på interpellationen om jordbrukets stödlösningar fast interpellanterna inte har haft varken mod eller förmåga att lyfta fram de problem som det faktiskt är frågan om. Vi är allvarligt bekymrade över de sprickor som håller på att uppstå mellan såväl regionerna som mellan de politiska beslutsfattarna, både inom intresseorganisationerna och den politiska arenan, sade Nils-Anders Granvik i gruppanförandet.
SFP-RKP | 01.01.1970
 Vårt land är något lika naturligt finländskt som den finländska blåvita flaggan och det finländska lejonet. Men till skillnad från de sistnämnda har Vårt Lands status som landets nationalsång inte fastställts i lag, utan den baserar sig enbart på inarbetad sedvanerätt. Med tanke på att Vårt Land under alla dessa år har byggt upp den finländska jag-bilden är det ändamålsenligt att även sången vid sidan om flaggan och vapnet får en lagstadgad ställning, säger gruppordförande Christina Gestrin.
SFP-RKP | 01.01.1970
En person har i inkomstbeskattningen rätt att dra av räntorna på sådana skulder som hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans/hennes familj. Denna avdragsrätt gäller inte personer med räntor som hänför sig till lån som är beviljade med stöd av aravalagen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagsledamot Ola Rosendahl sade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten att åtgärderna för att bekämpa den grå ekonomin inte får leda till oskäligt utredningsarbete och extra redovisning för det stora flertalet finländska företagare som följer lagens bestämmelser.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos och Sfp:s vice ordförande Kristina Stenman säger nej till planerna på en fusion mellan Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri och Vasa sjukvårdsdistrikt. God vård på svenska hör till de viktigaste målsättningarna i Svenska folkpartiets och Svenska riksdagsgruppens arbete för att trygga finlandssvenskarnas rättigheter.
SFP-RKP | 01.01.1970
Krönika från Europaparlamentet 4 b/ 21.11.02

Pages