SFP-RKP | 01.01.1970
Aldrig hade jag trott att Hbls ledare skulle bedöma halten i argumenten hos debattörer på basis av kläderna på deltagarna i en debatt.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen avvisar alla planer på att dra in Nylands Brigad. - Det är en gammal sanning att priset per utbildad beväring är högt i Nylands Brigad. Därför har flera generaler och försvarsministrar genom tiderna velat stänga brigaden. Svenska folkpartiet har tidigare avstyrt planerna och kommer även i fortsättningen att göra allt för att trygga verksamheten i Dragsvik.

Pages