SFP-RKP | 01.01.1970
En utredning som presenterades tidigare i veckan visar att en stor del av personalen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inte betjänar patienter på svenska, trots att patienten ber om det.
SFP-RKP | 01.01.1970
- I samband med studentexamensreformen fattade regeringen också ett beslut om en utökad satsning på bl.a. språkbad och s.k. språkduschar.
SFP-RKP | 01.01.1970
Vi är nöjda över att regeringen har fått till stånd en budget som innehåller förbättringar för alla generationer, sade partiordförande Jan-Erik Enestam.
SFP-RKP | 01.01.1970
På Svenska riksdagsgruppens sommarmöte valdes Pehr Löv till gruppens andra vice ordförande efter Henrik Lax som flyttat till EU-parlamentet. Löv har suttit i riksdagen sedan 1995, han är läkare och kommer från Pedersöre. Till gruppens presidium hör även ordförande Gestrin och vice ordförande Nylander.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen hoppas på en stark aktivitet i Svenskfinland under den kommande kommunalvalskampanjen. - Grunden i den demokratiska processen är inte enbart rätten att rösta utan också rätten och skyldigheten att ställa upp i val. Det är en förutsättning för att den representativa demokratin skall fungera.

Pages