SFP-RKP | 01.01.1970
På onsdagen 1.12 godkände riksdagen i första behandling regeringens lagförslag om att slopa fastighetsskatten på privata vattenområden.
SFP-RKP | 01.01.1970
Partiordförande Jan-Erik Enestam är nöjd med regeringens överenskommelse i samband med det inkomstpolitiska helhetsavtalet.
SFP-RKP | 01.01.1970
I samband med regeringens InPo-paket fattade statsrådet 30.11. beslut om att slopa förmögenhetsskatten. Därmed förverkligas en av Svenska riksdagsgruppens främsta ekonomisk-politiska målsättningar.
SFP-RKP | 01.01.1970
Riksdagen väntar som på bäst på regeringens klimatpolitiska redogörelse. Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin påskyndar regeringen och hoppas att redogörelsen skall innehålla stöd för satsningar på förnybara energiformer.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppen är nöjd över att regeringen idag fattat beslut om att slopa fastighets- och förmögenhetsskatten på alla vattenområden. Riksdagsgruppen aktiverade sig i ärendet i samband med strömmingsmarknaden i Helsingfors 2003 då en delegation fiskare redogjorde för de jämlikhetsproblem som beskattningen utgör.
SFP-RKP | 01.01.1970
Den primära principen om nära tillgång till service kommer på skam om BB i Ekenäs läggs ner, därför kan Svenska riksdagsgruppen inte omfatta detta förslag. Riksdagsgruppen hörde på torsdagen vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Lauri A. Laitinen om detaljerna i nedläggningsplanen.

Pages