SFP-RKP | 01.01.1970
Alla medborgare borde ha samma socialskydd gällande sjukdom och jämlika förutsättningar för att bilda familj. Nu saknar företagare dessa rättigheter och situationen är speciellt svår för unga kvinnor, påminner Svenska riksdagsgruppen.
SFP-RKP | 01.01.1970
Svenska riksdagsgruppens ordförande Christina Gestrin är mycket nöjd över att psykvården för barn och unga fick ökade anslag i budgeten. Hon är samtidigt besviken över att ingen stödde kravet på ökade anslag för Folktinget.
SFP-RKP | 01.01.1970
Sedan Sverige tog i bruk sitt sjöfartsstöd har Finland förlorat nästan 900 arbetsplatser då finländska passagerarfartyg flaggat ut. Det har varit uppenbart att Finland i något skede måste följa efter för att trygga egna arbetsplatser, samtidigt som flera kommuners finansiering tryggas och skattepengar som rederierna alstrar bättre hålls i Finland.
SFP-RKP | 01.01.1970
Strasbourg, 20.11 2002

Pages