SFP-RKP | 29.08.2017
Vi måste stoppa tudelningen av samhället. Vi vill hindra och förebygga utslagning och presenterar därför 12 åtgärder för att förbättra situationen för de mest utsatta.
SFP-RKP | 28.08.2017
Svenska riksdagsgruppen anser att en ny spaningslag behövs. Samtidigt understryker gruppen att en ändring av grundlagen alltid är en stor principiell fråga.
SFP-RKP | 28.08.2017
Det räcker inte att man skrapar på ytan, utan regeringen borde visa att den är beredd att investera i barnfamiljernas vardag. Det säger Svenska riksdagsgruppen som inledde sitt sommarmöte på Åland på måndagen.
SFP-RKP | 26.08.2017
SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds oroar sig för att Finlands utbildning blir allt mer ojämlik. På evenemanget ”Lovisas historiska hus” idag tar Torvalds upp vikten av en fungerande utbildning på alla nivåer och i alla regioner.
SFP-RKP | 21.08.2017
Närservice med såväl dagis, skola, hemvård och hälsovård ska prioriteras i Helsingfors stads strategi för denna fullmäktigeperiod.
SFP-RKP | 19.08.2017
Anna-Maja Henriksson fördömer våldsdåden i Åbo, som polisen nu utreder som terrordåd. Hon tar starkt avstånd från all form av våld och framhäver att knivdåden i Åbo var ett angrepp mot hela vårt samhälle och ska tas på största möjliga allvar.
SFP-RKP | 19.08.2017
Viktigast är vår medmänsklighet och vår förmåga att dela den sorg och den förskräckelse människorna i offrens omedelbara närhet känner, säger Nils Torvalds om fredagens terrordåd.
SFP-RKP | 15.08.2017
Elisabet Rantschukoff påbörjar idag, tisdagen 15.8.2017, sitt arbete som kampanjchef för presidentkandidat Nils Torvalds. Specialmedarbetare Rantschukoff är tjänstledig från Europaparlamentet under kampanjtiden.
SFP-RKP | 30.07.2017
SFP:s partiordförande tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att de förändringar den sittande regeringen gjort i asylprocessen på alla sätt varit skadliga.

Pages