SFP-RKP | 19.06.2018
En färdigställd bankunion kommer att skapa stabilare banker och ett säkrare finansiellt system.
SFP-RKP | 18.06.2018
Vi behöver mindre byråkrati, inte nya hinder för småföretagen. Wallin och Löfström kontaktar Kommunikationsministeriet för att olägenheten i nya lagen om transporttjänster ska rättas till.
SFP-RKP | 14.06.2018
Jag är glad över att inrikesminister Kai Mykkänen tagit tag i problematiken. Rapporten lyfter fram många av de frågor som människorättsorganisationer, sakkunniga och vi inom SFP har tagit fasta på.
SFP-RKP | 14.06.2018
Förutom familjeledigheterna behövs även en reform av hemvårdsstödet och småbarnspedagogiken.
SFP-RKP | 14.06.2018
Förutom att ett minskat drickande i hemmen gynnar samhället skulle det dessutom främja näringen och turismen.
SFP-RKP | 12.06.2018
Mycket tack vare de internationella operationerna. SFP är för att stärka operationen i Afghanistan.
SFP-RKP | 08.06.2018
Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.
SFP-RKP | 07.06.2018
Tröskeln för att få dispens att fälla vargar i Österbotten måste sänkas, säger Anna-Maja Henriksson
SFP-RKP | 01.06.2018
Riksdagens grundlagsutskott har gett sitt utlåtande. Regeringens förslag till valfrihet innehåller fortfarande allvarliga grundlagsproblem. Det finns sammanlagt ca 20 punkter som strider med grundlagen.
SFP-RKP | 01.06.2018
Det har inte utbildats studiehandledare på svenska på flera år. Därför är det svårt att få behöriga studiehandledare.

Pages