SFP-RKP | 01.03.2018
Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.
SFP-RKP | 28.02.2018
Ur samhällets synvinkel är det mycket odramatiskt, men lagen kommer märkbart att förbättra barnets ställning, rättigheter och trygghet i en familj med två mammor, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 27.02.2018
SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar SLC-ordförande Mats Nylunds förslag om att inrätta landsbygdsnämnder i de nya landskapen.
SFP-RKP | 27.02.2018
Oppositionspartierna kräver att Finlands regering på förhand via EU-kommissionen säkerställer att social- och vårdreformens valfrihetslagförslag de facto överensstämmer med EU:s konkurrenslagstiftning.
SFP-RKP | 25.02.2018
Vi måste i lagens ögon jämställa sådana övertygelser som i dag åberopas som grund för att vägra värnplikt eller vapentjänstgöring, säger riksdagsledamot Stefan Wallin.
SFP-RKP | 25.02.2018
Skadestånd som en förövare i rättegången blivit dömd att betala till offret är meningen att vara ersättning för skada.
SFP-RKP | 24.02.2018
Det är mycket oroväckande att var tionde tonåring i Nyland har varit klient hos den psykiatriska sjukvården under fjolåret.
SFP-RKP | 23.02.2018
Högsta domstolen anser att EU-kommissionen ska behandla valfrihetslagen, men regeringen vägrar. Det är oroväckande, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 22.02.2018
Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff kommer att vara föräldraledig under perioden 23.2-30.3.

Pages