SFP-RKP | 01.11.2017
Nordiska rådets session i Helsingfors vill att regeringarna i de nordiska länderna ska införa en gemensam elektronisk identifikation. Det betyder att folkbokföringsmyndigheterna i Norden godkänner varandras legitimation.
SFP-RKP | 01.11.2017
Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.
SFP-RKP | 31.10.2017
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar statsrådets kansli och i sista hand statsminister Juha Sipilä att ta helhetsansvaret för främjandet av vårt lands tvåspråkighet.
SFP-RKP | 31.10.2017
Det ökande vaccinmotståndet har blivit ett hot att ta på allvar. Också här kan digitaliseringen hjälpa till.
SFP-RKP | 24.10.2017
Sent på måndagskvällen röstade miljöutskottet om RED II, direktivet för förnybar energi, som är en uppdatering av det befintliga förnybarhetsdirektivet.
SFP-RKP | 23.10.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyfte upp vikten av tillit mellan statsmakten, regionerna och företagen då hon talade under justitieministeriets seminarium om företagande och näringsverksamhet i Jakobstad på måndagen.
SFP-RKP | 21.10.2017
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter verkställandet av hälsovårdslagens paragraf som centraliserar sjukhusens verksamhet.
SFP-RKP | 19.10.2017
Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka.
SFP-RKP | 18.10.2017
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har under det senaste året deltagit i arbetet i Europaparlamentets specialutskott för penningtvätt och skatteflykt som inrättades efter skandalen kring de så kallade Panamapappren.

Pages