SFP-RKP | 28.06.2018
I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan göra slut på IS:s framfart i Irak.
SFP-RKP | 27.06.2018
Det enda hållbara sättet nu vore att bereda vårdreformen på parlamentarisk väg. Finländarna förväntar sig och förtjänar en vårdreform som gör vården bättre på båda nationalspråken, inte sämre.
SFP-RKP | 27.06.2018
SFP i Helsingfors välkomnar en utredning av hur ett pilotprojekt med injiceringsrum kunde genomföras.
SFP-RKP | 25.06.2018
Finländska företag behöver de bästa förmågorna för att bli framgångsrika och Finland behöver fler kunniga arbetare. Om man slopade behovsprövningen skulle man få personal i de branscher där det råder brist på arbetskraft.
SFP-RKP | 21.06.2018
Nu behöver man lugna ner sig och hitta tillbaka till ett konstruktivt diskussionsklimat om vårdreformen.
SFP-RKP | 21.06.2018
För att råda bot på skarvproblemen förutsätter Nylander att vi får en ändring i skarvens skyddsstatus så snart som möjligt.
SFP-RKP | 19.06.2018
Det kan inte räcka med att ersätta ”i mån av möjlighet” med att landskapen ska främja att man får service på landskapets officiella språk.
SFP-RKP | 19.06.2018
En färdigställd bankunion kommer att skapa stabilare banker och ett säkrare finansiellt system.
SFP-RKP | 18.06.2018
Vi behöver mindre byråkrati, inte nya hinder för småföretagen. Wallin och Löfström kontaktar Kommunikationsministeriet för att olägenheten i nya lagen om transporttjänster ska rättas till.
SFP-RKP | 14.06.2018
Jag är glad över att inrikesminister Kai Mykkänen tagit tag i problematiken. Rapporten lyfter fram många av de frågor som människorättsorganisationer, sakkunniga och vi inom SFP har tagit fasta på.

Pages