SFP-RKP | 18.11.2017
På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.
SFP-RKP | 17.11.2017
Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 16.11.2017
Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.
SFP-RKP | 15.11.2017
15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.
SFP-RKP | 15.11.2017
Den finländska medborgaren skulle med SFP:s budget, till skillnad från de andra oppositionspartiernas, få mera pengar i handen eftersom inkomstskatten sänks i alla inkomstgrupper.
SFP-RKP | 11.11.2017
Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.
SFP-RKP | 10.11.2017
Orsaken till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av byggnadsmark. Tio år senare har inget hänt.
SFP-RKP | 09.11.2017
Europaparlamentariker Nils Torvalds tilldelades idag hederspriset Metsän etunoja (Skogen i framkant) i samband med att skogsmässan öppnades i Mässcentrum i Helsingfors.
SFP-RKP | 08.11.2017
Regeringens tingsrättsreform slår hårt mot de svenskspråkiga delarna av Finland. Regeringen har, på grund av bristande förståelse för konsekvenserna, bestämt sig för att köra ner välfungerande tingsrätter.
SFP-RKP | 03.11.2017
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson beklagar att Blå framtids dåliga opinionssiffror ska behöva gå ut över Finlands tvåspråkighet.

Pages