SFP-RKP | 26.05.2018
I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.
SFP-RKP | 26.05.2018
Talet hölls under partidagen i Uleåborg 26.5.2018
SFP-RKP | 25.05.2018
Vi behöver en extern, oberoende utredning av Migrationsverkets verksamhet och processer.
SFP-RKP | 19.05.2018
Det behövs en rättvis behandling av alla. Det är inte patientens fel om det har brustit i början av vårdkedjan.
SFP-RKP | 18.05.2018
I ett skriftligt spörsmål föreslår Anders Adlercreutz, SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande, att man borde se över linjedragningarna så, att kommuner inte skulle se sig tvungna att göra dåliga och kortsiktiga på grund av kriskommunsförfarande.
SFP-RKP | 17.05.2018
Experternas kritik i riksdagens förvaltningsutskott var så pass kompakt att utskottet helt enkelt inte kan infoga den i utlåtandet om det vill ge sken av att reformen är något som borde godkännas.
SFP-RKP | 16.05.2018
Den förslagna modellen, där rådgivningstjänsterna omfattas av valfriheten, skulle skrota den välfungerande modell vi har i dag.
SFP-RKP | 15.05.2018
Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg.
SFP-RKP | 12.05.2018
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det är ytterst viktigt att finländska studerandes högskoleutbildning är avgiftsfri även i framtiden.
SFP-RKP | 12.05.2018
Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för Svenska folkpartiet samt i riksdagsvalet 2019.

Pages