SFP-RKP | 09.03.2018
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.
SFP-RKP | 08.03.2018
Jag förstår inte annat än att landskapet tvingas koncentreras vården till några få orter och inskränka serviceutbudet.
SFP-RKP | 08.03.2018
För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter.
SFP-RKP | 08.03.2018
Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen ett samtycke för sex.
SFP-RKP | 07.03.2018
Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
SFP-RKP | 03.03.2018
Henriksson är mycket oroad över att en sjubarnsfamilj i Lovisa hotas av utvisning till Irak.
SFP-RKP | 01.03.2018
Är det enligt inrikesministern rätt att oskyldiga barn sänds tillbaka till farliga förhållanden i Irak?
SFP-RKP | 01.03.2018
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson har lämnat in en lagmotion om att införa kön som skärpningsgrund i strafflagen.
SFP-RKP | 01.03.2018
När vi upprepade gånger har frågat regeringen hur man ska nå de tänkta kostnadsinbesparingarna har svaret uteblivit - helt enkelt för att de inte har ett svar. Vårdreformen måste stoppas, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 01.03.2018
Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Pages