SFP-RKP | 08.12.2017
− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.
SFP-RKP | 08.12.2017
Svenska folkpartiet är oroat över den ökande ojämlikheten i Finland, men tror inte på vänsterns recept som lösning.
SFP-RKP | 01.12.2017
Det är fullständigt oacceptabelt att en myndighet tar över ett år på sig när läget med skarvarna har varit akut så här länge i Pjelaxfjärden, säger Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 01.12.2017
Svenska folkpartiet i Åbo valde på torsdagen 30.11 ny styrelse för verksamhetsåret 2018
SFP-RKP | 29.11.2017
Kvinnors upplevelser har alldeles för länge förminskats och nedtonats. Nu måste vi få till stånd ändrade attityder där respekt för den andra människans integritet sätts främst, nolltolerans mot alla former av trakasserier är det som ska gälla.
SFP-RKP | 28.11.2017
Europaparlamentariker, presidentvalskandidat Nils Torvalds vill få ett slut på censurmentaliteten och tvekandet i den finländska utrikespolitiken.
SFP-RKP | 28.11.2017
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över de fall av sexuella trakasserier som eleverna vid Vasa Övningsskola vittnar om.
SFP-RKP | 26.11.2017
Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården
SFP-RKP | 24.11.2017
För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.
SFP-RKP | 24.11.2017
Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet.

Pages