SFP-RKP | 08.02.2018
Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.
SFP-RKP | 08.02.2018
- I internationell jämförelse är cancervården i Finland på toppnivå. Men det finns givetvis områden där vi kan bli ännu bättre, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
SFP-RKP | 06.02.2018
Riksdagsledamot Stefan Wallin från Åbo står inte till förfogande som kandidat i Egentliga Finlands valkrets i riksdagsvalet 2019.
SFP-RKP | 06.02.2018
Nyland kommer att lida speciellt hårt av de sparkrav som uppstår i och med landskapsreformen, säger Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 06.02.2018
Samerna har rätt att bevara sitt språk, sin kultur och att utöva sina traditionella näringar.
SFP-RKP | 05.02.2018
SFP föreslår att partierna enas om att sittande riksdagsledamöter inte ställer upp i landskapsval.
SFP-RKP | 02.02.2018
Alexander Lång och Linda Smids nya medarbetare i Bryssel.
SFP-RKP | 02.02.2018
Regeringens interna gräl ledde till att tilltron till reformen gick upp i rök.
SFP-RKP | 01.02.2018
Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.
SFP-RKP | 01.02.2018
Mötet hålls den 21 februari på G18 i Helsingfors.

Pages