SFP-RKP | 13.02.2018
Mats Löfström vill att summariska ärenden också framöver behandlas på Åland och i Egentliga Finlands tingsrätt.
SFP-RKP | 13.02.2018
Nu är det inte läge att slå ifrån sig och gömma sig bakom att FN:s organ bara kan ge rekommendationer. Nu är det dags att se sanningen i vitögat och inse att asylpolitiken behöver en kursändring, säger SFP:s riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 13.02.2018
Som alltid efter ett misslyckande försöker man hitta de skyldiga. Det är en onödig diskussion. Jag tror att Saarikko och Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.
SFP-RKP | 12.02.2018
Om asylsökande inte beviljas asyl och skickas tillbaka måste man vara säker på att det inte utsätts för fara för sitt liv eller sin hälsa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 10.02.2018
Tänk i första hand på barnfamiljerna, råder Anna-Maja Henriksson regeringen.
SFP-RKP | 09.02.2018
SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att regeringens utgångspunkt under hela beredningsprocessen har varit fel.
SFP-RKP | 09.02.2018
Det är en ödesfråga för Finland hur vi lyckas stoppa ojämlikhetstrenden bland barn och unga, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson
SFP-RKP | 08.02.2018
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist valdes på torsdagen till ny ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Eva Biaudet är gruppens nya första vice ordförande Mats Löfström nya andra vice ordförande.
SFP-RKP | 08.02.2018
Europaparlamentariker Nils Torvalds röstade för att utreda slopandet av ändringen mellan sommar- och vintertid.
SFP-RKP | 08.02.2018
Sedan kuppförsöket 2016 har mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten gradvis försvagats i Turkiet.

Pages