SFP-RKP | 26.06.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på att regeringens ledande politiker i offentligheten bråkar om vårdreformen.
SFP-RKP | 25.06.2017
Regeringen har den här veckan inlett beredningen av ett nytt invandringspolitiskt program.
SFP-RKP | 22.06.2017
Partiledare, kommissionärer och ledande medlemmar av Europaparlamentet knutna till ALDE gruppen möts idag i Bryssel till ett toppmöte inför Europeiska rådets möte.
SFP-RKP | 22.06.2017
Statens skärgårdsdelegation överlämnande på torsdagen det Skärgårdspolitiska programmet 2017-2019 till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i riksdagen.
SFP-RKP | 21.06.2017
SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken
SFP-RKP | 21.06.2017
Förra veckans regeringskris utmynnade i ett nytt samarbete mellan Centern, Samlingspartiet och den sannfinländska utbrytargruppen Nytt alternativ, eller Blå framtid som den numera kallar sig.
SFP-RKP | 21.06.2017
Riksdagens kulturutskott har igår fattat beslut om den stora reformen inom yrkesutbildningen. Innehållet i och finansieringen av yrkesutbildningen förändras radikalt.
SFP-RKP | 20.06.2017
- Vi behöver satsa på utbildning och forskning om vi ska klara oss helskinnade genom den här samhällsförändringen, sade Thomas Blomqvist i riksdagens framtidsdebatt om förändringarna i arbetslivet på tisdagen.
SFP-RKP | 19.06.2017
Den nygamla regeringsbasen är sannerligen inget drömresultat för demokratin. Det konstaterade SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om den nya regeringsbasen på måndag.
SFP-RKP | 16.06.2017
Vård- och landksapsreformens tidtabell blir alltmer oklar. Först konstaterade regeringen att lagen träder i kraft första juli, sedan var den absoluta tidsfristen slutet av september, sedan oktober och nu talar man redan om november.

Pages