SFP-RKP | 26.04.2018
Gratis pneumokockvaccin åt krigsveteranerna är en konkret åtgärd för att bibehålla deras hälsa och samtidigt visar vi vår uppskattning för dem.
SFP-RKP | 25.04.2018
SFP i Egentliga Finlands kretsmöte har valt Regina Koskinen från Pargas till kretsordförande.
SFP-RKP | 25.04.2018
Alla yrkesgruppers specialkunnande behövs och bör tas tillvara också i framtiden.
SFP-RKP | 25.04.2018
Landskapsreformen får inte försämra skärgårdstrafiken. I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården.
SFP-RKP | 24.04.2018
Svenska Folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist ställer upp för omval på SFP:s partidag i maj. Bergqvist valdes till en av tre vice ordförande på partidagen i fjol.
SFP-RKP | 23.04.2018
Vi släpar kraftigt efter utvecklingen i övriga Europa. Den nuvarande linjen lockar inte hit nya företag och främjar inte heller de inhemska företagens tillväxtförutsättningar eller internationaliseringssträvanden.
SFP-RKP | 23.04.2018
Vid kretsmötet i Kuggom, Lovisa antog SFP Nyland två resolutioner. Om landskapsvalet och äldrevården.
SFP-RKP | 23.04.2018
Vilken frivilligorganisationernas roll kommer att vara och hur deras verksamhet ska finansieras efter vårdreformen är fortfarande oklart.
SFP-RKP | 21.04.2018
Det bör ske samtidigt som beskattningen och familjeledigheterna ses över.
SFP-RKP | 21.04.2018
Ingen kan ge svar på hur en fungerande social- och hälsovård, tryggheten i vardagen eller planeringen av markanvändningen sker i fortsättningen.

Pages