SFP-RKP | 05.04.2017
Bristerna inom hemvården på svenska i Helsingfors har lett till en anmälan till justitieombudsmannen. Tredje sektorn har haft en avgörande roll i att kompensera för den offentliga sektorns brister i bland annat åldringsvården på svenska.
SFP-RKP | 04.04.2017
Regeringen bör ta timeout och bereda valfrihetsmodellen på nytt. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i riksdagens debatt om vårdreformen på tisdagen.
SFP-RKP | 03.04.2017
Enligt uppgifter kommer Finland att i natt tvångsutvisa asylsökande till Kabul, trots att Afghanistan enligt FN inte är ett säkert land.
SFP-RKP | 02.04.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser det vara dags att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp, bestående av representanter för alla riksdagspartier, för att förnya föräldraledigheterna.
SFP-RKP | 01.04.2017
Enligt riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi struntar regeringen totalt i det förebyggande arbetet och underskattar kommunernas viktiga roll och jobb.
SFP-RKP | 01.04.2017
Näringslivets forskningscentral (Etla) föreslog i en publikation att regeringen skulle påbörja en utredning om att tillåta införandet av terminsavgifter för högskolestuderande.
SFP-RKP | 01.04.2017
Ordförande för riksdagens människorättsnätverk Eva Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.
SFP-RKP | 01.04.2017
Riksdagsman Joakim Strand har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen om att förkorta betalningsanmärkningarnas giltighetstid och om att införa ett positivt kreditregister.
SFP-RKP | 31.03.2017
Både Yle och Helsingin Sanomat har de senaste dagarna rapporterat om omfattande fuktproblem i det så kallade Spetshuset på Busholmen, byggt år 2014 och ägt av Helsingfors stad, där vattnet läcker in i lägenheterna.
SFP-RKP | 30.03.2017
Landskapsreformen påverkar direkt möjligheten för den svenskspråkiga befolkningen att delta i beslutsfattandet.

Pages