SFP-RKP | 24.04.2017
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval. Henriksson har varit ordförande i ett år.
SFP-RKP | 22.04.2017
Utlåtanderundan om regeringens föreslagna valfrihetsmodell innehöll mördande kritik gentemot hela vårdreformen. Bland annat ansåg hela 80 % av respondenterna att de inbesparingar regeringen eftersträvar med reformen inte kommer att uppnås.
SFP-RKP | 22.04.2017
Sannfinländarnas sätt att i regeringen bromsa den stora reformen av yrkesutbildningen med sitt krav att experimentet med frivillig skolsvenska i grundskolan måste bli omfattande talar sitt klara språk.
SFP-RKP | 20.04.2017
Vårdreformen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för kommunerna. En stor del av kommunernas uppgifter flyttas över till landskapen, liksom en stor del av intäkterna. Det som blir kvar är bland annat fastigheterna inom social- och hälsovården.
SFP-RKP | 18.04.2017
Gruppordförande Stefan Wallin och SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson diskuterar med Sipilä på Villa Bjälbo på tisdagseftermiddagen.
SFP-RKP | 10.04.2017
Med 125 223 röster i 52 kommuner gör Svenska folkpartiet sitt bästa kommunalval sedan 1996. SFP i Österbotten gör sitt bästa kommunalval sedan 1992.
SFP-RKP | 07.04.2017
Svenska riksdagsgruppen träffar statsminister Juha Sipilä (C) för att presentera sitt förslag för att förbättra sysselsättningen. Träffen sker tisdag efter påsk i statsministerns residens Villa Bjälbo.
SFP-RKP | 06.04.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen tryggar rådgivningstjänsterna i alla kommuner också efter vårdreformen.
SFP-RKP | 05.04.2017
Bristerna inom hemvården på svenska i Helsingfors har lett till en anmälan till justitieombudsmannen. Tredje sektorn har haft en avgörande roll i att kompensera för den offentliga sektorns brister i bland annat åldringsvården på svenska.

Pages