SFP-RKP | 01.06.2017
Medborgarinitiativet om att ge Vasa centralsjukhus fulljoursstatus diskuterades för andra gången i riksdagen idag. Denna gång deltog även ansvarige ministern.
SFP-RKP | 01.06.2017
Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handel med utsläppsrätter träder ikraft idag. Det centrala syftet med lagen är att kompensera den elintensiva industrin för de indirekta kostnader som handel med utsläppsrätter förorsakar.
SFP-RKP | 27.05.2017
SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte vid barnträdgårdslärarutbildningslinjens dimission i Jakobstad idag upp språkbad som en fungerande lösning för språkutbildning.
SFP-RKP | 27.05.2017
Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlemmen i utrikesutskottet Stefan Wallin kräver att regeringen vidtar snara åtgärder för att korrigera den klena bemanningen och bristande resurseringen av Finlands diplomatbeskickningar utomlands.
SFP-RKP | 24.05.2017
Idag redogör regeringen för den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz varnar för enkelspårighet i energipolitiken.
SFP-RKP | 22.05.2017
Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten
SFP-RKP | 21.05.2017
Astrid Thors har valts till vice ordförande för Liberal International under organisationens 70-årsjubileumskongress i Andorra.
SFP-RKP | 18.05.2017
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens nonchalans i frågan om dygnet runt-jour för Vasa centralsjukhus.
SFP-RKP | 18.05.2017
EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt.
SFP-RKP | 17.05.2017
Idag firas den nationella tillgänglighetsdagen. Tidigare ordförande för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Europaparlamentariker Nils Torvalds lyfter upp vikten av allas lika rätt till delaktighet i samhället.

Pages