SFP-RKP | 28.09.2017
Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har lämnat in en åtgärdsmotion där han uppmanar regeringen att grunda en fond för mögelsaneringar av skolor och daghem.
SFP-RKP | 28.09.2017
- Bra att riksdagsledamöterna fått upp ögonen för det galna i vårdreformsförslaget, säger Henriksson.
SFP-RKP | 26.09.2017
Riksdagsledamöterna Stefan Wallin, Mats Löfström och Eva Biaudet uttrycker stor oro över konflikten mellan katalanerna och spanska regeringen.
SFP-RKP | 26.09.2017
Riksdagen debatterar på tisdag de regionala språkförsöken där ca 2 200 ungdomar tillåts välja bort det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen.
SFP-RKP | 23.09.2017
Ordförande för SFP:s partifullmäktige, riksdagsledamot Thomas Blomqvist, oroar sig för den växande rädslan och avsaknaden av trygghet i samhället. Han lyfte upp frågan på partifullmäktiges möte i Tammerfors i helgen.
SFP-RKP | 22.09.2017
Regeringens förslag till vårdreform har lett till en absurd situation. Såväl små sjukhus som nästintill alla privata aktörer föreslås bli utan rätt att utföra operationer som kräver mer än lokalbedövning.
SFP-RKP | 21.09.2017
Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skulle det vara ytterst beklagligt ifall det skapades en bild av att Åland skulle motsätta sig en starkare ställning för finska språket i Nordiska Rådet.
SFP-RKP | 21.09.2017
Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera ekonomin på lång sikt, vilket också hindrar investeringar.
SFP-RKP | 20.09.2017
De Grönas partiordförande Touko Aalto presenterade igår sitt förslag att skära omkring 800 miljoner i företagsstöd. Däribland stöden för sjöfarten. Aalto menar att färjorna endast bidrar till det så kallade ”spritrallyt”.
SFP-RKP | 19.09.2017
Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.

Pages