SFP-RKP | 22.03.2018
Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylfrågor efter 2015.
SFP-RKP | 21.03.2018
Även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, säger riksdagsledamot Mats Nylund.
SFP-RKP | 20.03.2018
Vilka följder kan det få för Finland om det senare visar sig att EU inte tillåter valfrihetsmodellen.
SFP-RKP | 19.03.2018
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, medlem av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott, vill se fler åtgärder för att förebygga ojämlikheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
SFP-RKP | 18.03.2018
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson fortsätter kräva regeringen på svar gällande frågan om vårdreformens valfrihetsmodell borde sändas till EU- kommissionen för notifiering.
SFP-RKP | 17.03.2018
Det är oerhört anmärkningsvärt att ett demokratiskt europeiskt lands regering kräver att ett annat EU-land avskedar sin mångårige honorärkonsul bara för att den ätit lunch med en folkvald politiker som haft annan åsikt än landets regering.
SFP-RKP | 16.03.2018
Nuvarande kretsordförande i Helsingfors Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Hon har lett Helsingfors krets sedan 2016.
SFP-RKP | 15.03.2018
Det finns risk för att skattebetalarnas egendom säljs ut, då förlorar samhället möjligheten att styra utbudet av vård.
SFP-RKP | 14.03.2018
Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas Regina Koskinen har meddelat att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finlands krets.
SFP-RKP | 14.03.2018
SFP i Helsingfors kretsstyrelse diskuterade under verksamhetsårets sista styrelsemöte det stundande landskapsvalet och nomineringen av kandidater från Helsingfors i landskapsvalet.

Pages