SFP-RKP | 13.03.2018
Svenska folkpartiet i Finland söker en kontaktchef vid Helsingfors krets för ett moderskapsvikariat.
SFP-RKP | 12.03.2018
HRT och kommunerna måste samarbeta för ett bra slutresultat för pendlarna anser Svenska folkpartiet i Nyland.
SFP-RKP | 12.03.2018
Statsminister Sipilä är själv skyldig till eventuell valtrötthet. Det är uttryckligen Centern som har krävt att det ska hållas landskapsval i oktober, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 11.03.2018
Nu vill regeringen genomföra landskapsreformen - det självständiga Finlands största reform - över en natt, i hela landet. Detta trots att det finns uppenbara problem i lagstiftningen och trots att hela lagpaketets stöd är mycket svagt.
SFP-RKP | 10.03.2018
I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna.
SFP-RKP | 09.03.2018
Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.
SFP-RKP | 08.03.2018
Jag förstår inte annat än att landskapet tvingas koncentreras vården till några få orter och inskränka serviceutbudet.
SFP-RKP | 08.03.2018
För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter.
SFP-RKP | 08.03.2018
Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen ett samtycke för sex.
SFP-RKP | 07.03.2018
Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Pages