SFP-RKP | 26.11.2017
Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården
SFP-RKP | 24.11.2017
För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.
SFP-RKP | 24.11.2017
Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet.
SFP-RKP | 22.11.2017
Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 21.11.2017
Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt.
SFP-RKP | 20.11.2017
Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.
SFP-RKP | 18.11.2017
På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.
SFP-RKP | 17.11.2017
Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Pages