SFP-RKP | 01.06.2018
Det har inte utbildats studiehandledare på svenska på flera år. Därför är det svårt att få behöriga studiehandledare.
SFP-RKP | 31.05.2018
Jag är otroligt glad att vårt arbete för att förbättra sysselsättningen och företagares verksamhetsförutsättningar uppmärksammas och får erkännande.
SFP-RKP | 29.05.2018
Fint att den mycket trafikerade korsningen vid Granholmens industriområde förbättras. Det är en vinst för trafiksäkerheten, näringslivet och hela regionen.
SFP-RKP | 29.05.2018
Det finns en klar marknadsnisch för produkter av mer hållbara material och innovationer kring hur våra hav kunde göras fria från plast.
SFP-RKP | 29.05.2018
Om man ger processen tid och tar kritiken på allvar kunde man rätta till de mest uppenbara problemen. Då har också reformen en reell chans att överleva ett regeringsskifte.
SFP-RKP | 28.05.2018
Vi behöver ett partifullmäktige som vågar blicka framåt. Partifullmäktige ska tänka på vad vi vill åstadkomma år 2040, säger Biaudet.
SFP-RKP | 26.05.2018
Att vara parlamentsledamot är det mest intressanta jag någonsin i mitt liv har fått uppleva.
SFP-RKP | 26.05.2018
I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.
SFP-RKP | 26.05.2018
Talet hölls under partidagen i Uleåborg 26.5.2018

Pages