SFP-RKP | 07.09.2018
Med hjälp av en defibrillator kan man snabbt rädda mänskor som drabbats av hjärtstillestånd. Idag har vi ändå problem med att lokalisera var den närmaste mobila defibrillatorn finns.
SFP-RKP | 07.09.2018
Helsingforspolitikerna Silja Borgarsdóttir Sandelin och Martina Harms-Aalto lyfter upp situationen inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen som alarmerande.
SFP-RKP | 06.09.2018
Micaela Röman, journalist och fullmäktigeledamot i Sibbo, ställer sig till förfogande för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet våren 2019.
SFP-RKP | 05.09.2018
Det är hög tid för Finland att höja profilen på den europeiska politiska arenan, anser SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.
SFP-RKP | 05.09.2018
EU-kommissionen har presenterat ett nytt lagförslag som syftar till att minska plastprodukters negativa inverkan på miljön. I förslaget ingår utöver förslag för ökad återvinning och förbättrad hantering av plastavfall också flera förslag om hur havsmiljön
SFP-RKP | 29.08.2018
Enligt SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, reparerar regeringen Sipiläs budgetförslag inte de negativa effekterna av nedskärningarna i utbildningen.
SFP-RKP | 28.08.2018
SFP-gruppen samlades till sommarmöte i Helsingfors. Riksdagsgruppen efterlyser också lösningar för barnträdgårdslärarbristen i huvudstadsregionen
SFP-RKP | 28.08.2018
Vi behöver jämlika förutsättningar, en god utbildningsnivå och en trivsam inlärningsmiljö.
SFP-RKP | 20.08.2018
Vi måste klart markera att vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i fortsättningen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson om budgetförslaget.

Pages