SFP-RKP | 08.10.2017
Enligt presidentkandidat Nils Torvalds sker det nu stora förändringar i Finlands och Europas säkerhetspolitiska omgivning. Han menar att den gamla diskussionen i termer av ett ja eller nej till NATO nu är ganska förlegad.
SFP-RKP | 04.10.2017
På grund av det kalla och regniga vädret blir den finländska skörden mycket sämre än förväntat. Skördeskadorna beräknas redan nu till minst 150-200 miljoner euro och detta medför stora ekonomiska förluster för de finländska jordbrukarna.
SFP-RKP | 01.10.2017
Riksdagsledamot Stefan Wallin har i riksdagen lämnat in en budgetmotion om att införa en självfinansieringsandel i skatteavdragsrätten för fackföreningsavgifter. Han har även lämnat in en lagmotion om samma sak eftersom åtgärden skulle kräva lagändring.
SFP-RKP | 01.10.2017
Sedan förra våren har det blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs.
SFP-RKP | 28.09.2017
Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har lämnat in en åtgärdsmotion där han uppmanar regeringen att grunda en fond för mögelsaneringar av skolor och daghem.
SFP-RKP | 28.09.2017
- Bra att riksdagsledamöterna fått upp ögonen för det galna i vårdreformsförslaget, säger Henriksson.
SFP-RKP | 26.09.2017
Riksdagsledamöterna Stefan Wallin, Mats Löfström och Eva Biaudet uttrycker stor oro över konflikten mellan katalanerna och spanska regeringen.
SFP-RKP | 26.09.2017
Riksdagen debatterar på tisdag de regionala språkförsöken där ca 2 200 ungdomar tillåts välja bort det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen.
SFP-RKP | 23.09.2017
Ordförande för SFP:s partifullmäktige, riksdagsledamot Thomas Blomqvist, oroar sig för den växande rädslan och avsaknaden av trygghet i samhället. Han lyfte upp frågan på partifullmäktiges möte i Tammerfors i helgen.
SFP-RKP | 22.09.2017
Regeringens förslag till vårdreform har lett till en absurd situation. Såväl små sjukhus som nästintill alla privata aktörer föreslås bli utan rätt att utföra operationer som kräver mer än lokalbedövning.

Pages