SFP-RKP | 17.02.2018
Genom att satsa på djurens välbefinnande, kvalitet, spårbarhet, forskning och certifiering är pälsdjursuppfödningen i Finland den bästa i världen.
SFP-RKP | 16.02.2018
Regeringens tvetydiga budskap i EU-politiken riskerar att skapa förvirring på den internationella arenan, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.
SFP-RKP | 16.02.2018
– Jag gläder mig stort över att riksåttans utmanande situation äntligen tas på allvar. Vi är många som har känt osäkerhet på grund av att underlaget är opålitligt och sikten otillräcklig, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 16.02.2018
Tyvärr har den sittande regeringen gått i fel riktning då de gäller de språkliga rättigheterna och i flera fall gjort det svårare att rekrytera personal som kan erbjuda service på svenska, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.
SFP-RKP | 15.02.2018
Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander
SFP-RKP | 14.02.2018
Finland erbjuds en extra plats i Europaparlamentet, men regeringen vill inte ha den.
SFP-RKP | 14.02.2018
Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i studiestödet.
SFP-RKP | 13.02.2018
Mats Löfström vill att summariska ärenden också framöver behandlas på Åland och i Egentliga Finlands tingsrätt.
SFP-RKP | 13.02.2018
Nu är det inte läge att slå ifrån sig och gömma sig bakom att FN:s organ bara kan ge rekommendationer. Nu är det dags att se sanningen i vitögat och inse att asylpolitiken behöver en kursändring, säger SFP:s riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
SFP-RKP | 13.02.2018
Som alltid efter ett misslyckande försöker man hitta de skyldiga. Det är en onödig diskussion. Jag tror att Saarikko och Samlingspartiet ville ha en reform. Tydligen stupade det på ideologiska skillnader, säger Adlercreutz.

Pages