SFP-RKP | 21.09.2017
Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna. Det är svårt för kommunerna att planera ekonomin på lång sikt, vilket också hindrar investeringar.
SFP-RKP | 20.09.2017
De Grönas partiordförande Touko Aalto presenterade igår sitt förslag att skära omkring 800 miljoner i företagsstöd. Däribland stöden för sjöfarten. Aalto menar att färjorna endast bidrar till det så kallade ”spritrallyt”.
SFP-RKP | 19.09.2017
Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.
SFP-RKP | 19.09.2017
Europaparlamentet slog förra veckan fast hur bland annat fiskekvoterna i Nordsjön skall se ut, och vilka andra åtgärder som ska vidtas för att säkra ett livskraftigt bestånd.
SFP-RKP | 15.09.2017
Svenska riksdagsgruppen anser att avräkningsgrunden bör höjas från 0,45 % till 0,48 % i den nya självstyrelselagen för Åland.
SFP-RKP | 14.09.2017
Europaparlamentet röstade igår i den så kallade skogsfrågan. Det ursprungliga förslaget hade varit mycket problematiskt för Finlands skogsbruk och för vår konkurrenskraft.
SFP-RKP | 13.09.2017
Gruppanförandet är i sin helhet på båda språken och framfört av fullmäktigegruppens viceordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.
SFP-RKP | 13.09.2017
- Finland har genom Åland en unik möjlighet att etablera en testmiljö för en betydande teknisk energiplattform inom förnyelsebar energi, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.
SFP-RKP | 13.09.2017
Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.
SFP-RKP | 13.09.2017
Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

Pages