SFP-RKP | 25.02.2017
Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff meddelar idag att han ställer upp som kandidat i Helsingfors. Guseff är bosatt i Helsingfors sedan 2003 och har varit partisekreterare sedan 2016.
SFP-RKP | 24.02.2017
SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig för asylsökande som riskerar falla mellan stolarna då de fått avslag på sin asylansökan.
SFP-RKP | 23.02.2017
Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv.
SFP-RKP | 22.02.2017
Vårdreformen verkar bli ett pengahål. Enbart informationssystemen beräknas kosta 1-2 miljarder euro. De utlovade besparingarna syns inte till.
SFP-RKP | 21.02.2017
SFP i Borgå vill reformera den politiska kontrollen över fastighetsskötseln i staden. Fullmäktigegruppen har inlämnat en fullmäktigemotion i frågan.
SFP-RKP | 21.02.2017
SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är orolig för regeringens attityd gentemot grundlagen i samband med lagberedningen.
SFP-RKP | 20.02.2017
Svenska folkpartiet i S:t Karins nominerade sex kandidater vid sitt styrelsemöte den 20.2.2017
SFP-RKP | 20.02.2017
Sámedikki stivrralahttu ja Meahciráđđehusa sámegielat dieđiheaddji Pentti Pieski álgá evttohassan gielddaválggaide Helssega RÁB (RKP) listtus.
SFP-RKP | 18.02.2017
Fiskeavtalet för Tana älv som riksdagens grundlagsutskott behandlar nästa vecka är bekymmersamt med tanke på samernas traditionella metoder att fiska. Det säger SFPs och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds.
SFP-RKP | 16.02.2017
I mars träder lagändringarna i kraft för medborgarinitiativet för en jämlik äktenskapslagstiftning. Det är det första medborgarinitiativet som godkänts.

Pages