SFP-RKP | 22.11.2017
Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.
SFP-RKP | 21.11.2017
Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt.
SFP-RKP | 20.11.2017
Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.
SFP-RKP | 18.11.2017
På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.
SFP-RKP | 17.11.2017
Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
SFP-RKP | 16.11.2017
Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.
SFP-RKP | 15.11.2017
15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.
SFP-RKP | 15.11.2017
Den finländska medborgaren skulle med SFP:s budget, till skillnad från de andra oppositionspartiernas, få mera pengar i handen eftersom inkomstskatten sänks i alla inkomstgrupper.
SFP-RKP | 11.11.2017
Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.

Pages