SFP-RKP | 23.03.2017
Regeringens social- och hälsovårdsreform är ingen garanti för en bättre vård. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson på torsdagen efter att riksdagens fem oppositionspartier bestämt att lämna in en gemensam interpellation mot regeringen.
SFP-RKP | 22.03.2017
Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund har den 22.3 2017 inlämnat ett skriftligt spörsmål till riksdagen.
SFP-RKP | 22.03.2017
Riksdagsledamot Mikaela Nylander oroar sig för de avtagande språkkunskaperna hos finländska barn och ungdomar.
SFP-RKP | 21.03.2017
Röda Korsets kampanjvecka mot rasism pågår. Svenska folkpartiets representanter deltar aktivt i arbetet mot rasism på alla plan, och arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt.
SFP-RKP | 20.03.2017
Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken.
SFP-RKP | 19.03.2017
Den kommunala måltidsservicen har en enorm inverkan på folkhälsan, kulturen och regionalekonomin. När maten kan produceras så nära konsumenterna som möjligt, är det tryggt för miljön, klimatet och människan.
SFP-RKP | 19.03.2017
Regeringens förslag till vårdreform innefattar också en flytt av socialvården från kommunerna till landskapen.
SFP-RKP | 17.03.2017
Nu står det ganska klart att lagarna som berör valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen inte kommer att hinna behandlas i riksdagen i samband med paketet om landskapsreformen.
SFP-RKP | 14.03.2017
Riksdagen behandlade idag avtalet mellan Finland och Norge om fiskerättigheterna i Tana älv.
SFP-RKP | 14.03.2017
Europaparlamentet har idag gett sina rekommendationer för översynen av EU:s avfallslagstiftning. Avfallshanteringen ska bli bättre och medföra ökad återvinning och återanvändning samt minska mängden avfall som slängs på soptippen.

Pages