Fullmäktige, styrelser och utskott

Partistyrelsen 2016-2018

Partiordförande, riksdagsledamot

Styrelsen:

Ordf. Anna-Maja Henriksson

Partiets vice ordförande

Anders Adlercreutz
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Nicke Wulff

Övriga styrelsemedlemmar:

Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande
Sven Jerkku, kretsordförande
Marko Winter, kretsordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande
Ida Schauman, Svensk Ungdoms ordförande
Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande
Lasse Hoffman, Svensk Seniorers ordförande
Mats Nylund
Sandra Bergqvist
Mikaela Björklund

Personer med närvaro- och yttranderätt

Thomas Blomqvist, partifullmäktiges ordförande
Nils Torvalds, europaparlamentariker
Finn Berg, finansutskottets ordförande

Partifullmäktige valda för perioden 2015 – 2017

 • Partifullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist, Raseborg
 • Partifullmäktiges vice ordförande Charlotte Granberg-Haakana, Helsingfors

 

 • Ordinarie ledamöter
 • Kajsa Kouvo, Karleby
 • Mats Nylund, Pedersöre
 • Ralf Skåtar, Nykarleby
 • Samuel Broman, Korsholm
 • Katarina Holmqvist, Korsnäs
 • Carl-Gustav Mangs, Kaskö
 • Åsa Blomstedt, Kristinestad
 • Joakim Strand, Vasa
 • Catharina von Schoultz,Borgå
 • Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
 • Solveig Halonen, Vanda
 • Gunilla Starck, Raseborg
 • Eva Roos, Vichtis
 • Christer Antell,Helsingfors
 • Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors
 • Ira Grandén, Helsingfors
 • Mikael Holmberg, Pargas
 • Matilda Karlsson, Åbo
 • Rhea Rantanen, Övriga Finland
 • Lisa Palm, Svensk ungdom
 • Jose Forslund, Svensk ungdom
 • Benita Nordgren, Svenska kvinnoförbundet
 • Asla Järvensivu, Samerna representant

 

 • Ersättare
 • Marlén Timonen, Karleby
 • Annette Forsström-Fellman, Pedersöre
 • Ulf Sourander, Nykarleby
 • Christoffer Ingo, Korsholm
 • Roger Bergström, Korsnäs
 • Jesper Wikström, Kaskö
 • Henrik Antfolk, Kristinestad
 • Johanna Nyman, Korsholm
 • Antti Ansas, Borgå
 • Tiina Kujala, Esbo
 • Anna Aintila, Kyrkslätt
 • Greger Englund, Raseborg
 • Mika Valli, Nurmijärvi
 • Björn Fant, Helsingfors
 • Sebastian Weckman, Helsingfors
 • Christina Fraser, Helsingfors
 • Regina Koskinen, Pargas
 • Ville Forss, Åbo
 • Ronny Holmqvist, Övriga Finland
 • Alexandra Back, Svensk Ungdom
 • Elin Blomqvist, Svensk Ungdom
 • Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet
 • Birgitta Olsson, Övriga Finland

Valda för perioden 2016 – 2018

Valda för perioden 2016 – 2018

 • Ordinarie ledamöter
 • Anders Forsberg Kronoby
 • Ulf Stenman Larsmo
 • Marcus Suojoki, Jakobstad
 • Peter Backa Vörå
 • Helena Boucht-Lindeman Vasa
 • Folke Storbacka Malax
 • Marianne Nyqvist-Mannsén Närpes
 • Benny Engård Lappträsk
 • Christel Liljeström, Sibbo
 • Nina af Hällström Esbo
 • Thomas Blomqvist Raseborg
 • Dick Carstens Hangö
 • Charlotte Granberg-Haakana Helsingfors
 • Kenneth Stambej Helsingfors
 • Oscar Ohlis Helsingfors
 • Åsa Gustafsson St. Karins
 • Ghita Edmark Kimitoön
 • Marko Winter Åbo
 • Richard Sundman Svensk Ungdom
 • Johanna Mantere Svensk Ungdom
 • Tanja Ljungqvist Svenska kvinnoförbundet
 • Tor Wik Svenska Seniorer
 • Anna Jungner-Nordgren Svenska kvinnoförbundet
 • Ersättare
 • Joacim Sandbacka Kronoby
 • Andreas Hjulfors Larsmo
 • Carola Sundqvist Jakobstad
 • Annika Kvist-Östman Vörå
 • Reinhold Klockars Vasa
 • Kristina Vesterback Malax
 • Mats-Erik Viklund Närpes
 • Lotte-Marie Uutinen Lovisa
 • Thomas Elfgren Sibbo
 • Stefan Åstrand Vanda
 • Kaj Karlstedt Ingå
 • Stefan Svanfeldt Sjundeå
 • Karin Palmén Helsingfors
 • Karin Toyoda Helsingfors
 • Peter Hackman Helsingfors
 • Susanne Björkman Åbo
 • Jan Drugge Kimitoön
 • Joachim Hesthammer Åbo
 • Emma Tcheng Svensk Ungdom
 • Sonja Rosenqvist Svensk Ungdom
 • Ann-Louise Laaksonen Svenska kvinnoförbundet
 • Gunvor Brettschneider Svenska Seniorer
 • Katinka von Kraemer Svenska kvinnoförbundet

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

De politiska sektorutskotten och Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år vilket betyder kontinuitet och skall leda till att arbetet inte stannar upp för perioden mellan partimötet och höstens arbete.

Utskottets uppgift är att
- Via partistyrelsen göra politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att vara aktiva i den offentliga politiska debatten.
- På initiativ av partistyrelsen utarbeta förslag till program och ställningstaganden.
- Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.
- Via enkäter och opinionsundersökningar aktivera medlemmarna och lokalavdelningarna (verktyget Webropol)
- Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.
- Utskotten kan involvera utomstående expertis i sitt arbete.

Utskottet förutsätts
- Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.
- Aktivt följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.
- Följa den årliga anvisade budgeten.
- Informera om sin mötestidtabell på webben för hela terminen eller minst två månader före mötet
- Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser efter att ha bokat videoutrustningen i H:fors, Vasa och Åbo
- Skriva korta rapporter på webben efter respektive möte
- Föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter

Utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet  

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2017-2018

Armi Murto, ordförande

Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

Joachim Hesthammer

Staffan Sundström

Edward Blomstedt

Wilhelm von Nandelstadh

Cecilia Ehrnrooth

Mats Nyman

Niklas Geust

Åke Finne

Lisa Palm

Lotte Granberg-Haakana

Ann-Louise Laaksonen

Viviann Westermark

Andreas Back

Caj-Erik Karp

Yngve Storsved

Integrationspolitiskt utskott  

Integrationspolitiska utskottet 2017-2018

Ida Schauman, ordförande

Sekreterare: Emina Arnautovic, emina.arnautovic@sfp.fi

Lars Nyberg

Oscar Ohlis

Thomas Elfgren

Claudia Nystrand

Katinka von Kraemer

Nina Stubb

Annica Riddar

Nina Berg

Ramieza Mahdi

Sofia-Mitts Björkblom

Tomislav Krstevski

Internationella utskottet och EU-utskottet  

Internationella utskottet och EU utskottet 2017-2018

Mats Löfström, ordförande

Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Christer Hummelstedt

Tuija-Liisa Pohja

Janne Salonen

Karin Toyoda

Ville Kohvakka

Nina Sjöberg

Filip Hamro-Drotz

Ann-Christine Forsell

Björn Bonsdorff

Anna Abrahamsson

Ann-Sofi Backgren

Anna Jungner-Nordgren

Tanja Ljungqvist

Lena Höglund

Reinhold Klockars

Ulf Sourander

Mila Segervall

Nils Torvalds

Jämställdhetsutskottet  

Jämställdhetsutskottet 2017-2018

Lotte Granberg-Haakana, ordförande

Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Camilla Sandell

Monica Hedström-Järvinen

Åke Finne

Werner Orre

Fanny Willman

Anna Jungner-Nordgren

Monica Asplund

Alexandra Back

Carola Sundqvist

Christina Nygård

Jonas Rönnqvist

Viveca Bäck

Kommissionen för utmärkelser  

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser 2017-2018

Håkan Antfolk, ordförande

Sekreterare: Åsa Myrberg, asa.myrberg@sfp.fi

Björn Fant

Gunilla Granberg

Nina Björkman-Nystén

Carola Sundqvist

Miljöutskottet  

Miljöutskottet 2017-2018

Anders Adlercreutz, ordförande

Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi

Peter Mattjus

Teresa Lindholm

Marina von Weissenberg

Gustav Ulander

Markus Lassheikki

Frida Sigfrids

Anna Abrahamsson

Elin Andersson

Charlotta Asplund

Mikael Frejman

Näringslivsdelegationen  

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet. Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Ole Johansson (ordf.)
Sekreterare: Magnus Öster, magnus.oster@bildningsforbundet.fi
Andreas Back
Henry Backlund
Magnus Bargum
Carl-Gustaf Bergström
Peter Boström
Malin Brännback
Jannica Fagerholm
Thomas Franck
Henrika Franck-Möller
Niklas Geust
Martin Granholm
Birgitta Kantola
Caj-Erik Karp
Susanna Korpivaara
Staffan Kurtén
Lisbeth Lagerholm-Lindqvist
Jussi Laitinen
Paul Lillrank
Monica Molin
Ann-Charlotte Schalin
Lisbeth Staffans
Peter Storsjö
Carola Teir-Lehtinen
Nina Wilkman
Hans Åhman

Organisationsutskottet  

Partiets stadgar §12 ” (...) organisationsutskottet består (...)  av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.  (...) Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2017-2018

Sandra Bergqvist ordförande

Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Ghita Edmark

Ira Grandén

Bosse Lönnqvist

Solveig Halonen

Nina Lindholm

Camilla Wikman

Jesper Vikström

Gustav Båsk

 

 

 

Finansutskottet  

Partiets stadgar §12 ” Finansutskottet (...)  består (...) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse. 

Finansutskottets medlemmar:

Finn Berg, ordförande (2016-2017)

Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman (2016-2017)

Stig Gustavson (2016-2017)

Eva Liljeblom (2016-2017)

Håkan Anttila (2017-2018)

Calle Pettersson (2017-2018)

Sandra Bergqvist (2017-2018)

Ann-Louise Laaksonen (2017-2018)

Socialpolitiska utskottet  

Socialpolitiska utskottet 2017-2018

Veronica Rehn-Kivi, ordförande

Sekreterare: Krista Brunila, krista.brunila@riksdagen.fi

Heidi Catherine Sid

Kjell Wennström

Märta Marjamäki

Lena Wenman

Anna Lena Karlsson-Finne

Mikaela Henriksson

Katinka von Kraemer

Barbro Kloo 

Eivor Back 

Hans Frantz 

Märta-Lisa Westman 

Ramieza Mahdi

Tor Wik

Utbildningspolitiska utskottet  

Utbildningspolitiska utskottet 2017-2018

Mikaela Nylander ordförande

Sekreterare: Laura Ollila, laura.ollila@riksdagen.fi

Barbro Schauman

Nicke Wulff

Tove Ørsted

Veronica Hertzberg

Anna Nylund

Theo Sjöblom

Ann-Sofie Smeds-Nylund

Anna-Kajsa Blomqvist

Brita Brännbacka-Brunell

Carina Storhannus 

Christer Rosengren

Rabbe Ede 

Ulf Sourander 

Ulla Granfors