Fullmäktige, styrelser och utskott

Partistyrelsen 2016-2018

Partiordförande, riksdagsledamot

Styrelsen:

Ordf. Anna-Maja Henriksson

Partiets vice ordförande

Anders Adlercreutz
Sandra Bergqvist
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Övriga styrelsemedlemmar:

Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande
Sven Jerkku, kretsordförande
Marko Winter, kretsordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande
Christoffer Ingo, Svensk Ungdoms ordförande
Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande
Lasse Hoffman, Svensk Seniorers ordförande
Mats Nylund
Marcus Rantala
Mikaela Björklund

Personer med närvaro- och yttranderätt

Thomas Blomqvist, partifullmäktiges ordförande
Nils Torvalds, europaparlamentariker
Finn Berg, finansutskottets ordförande

Partifullmäktige valda för perioden 2017 – 2019

  • Ordinarie ledamöter
  • Marlén Timonen, Karleby
  • Johanna Holmäng, Pedersöre
  • Thomas Karv, Nykarleby
  • Samuel Broman, Korsholm
  • Katarina Holmqvist, Korsnäs
  • Pirjo Nylund, Kaskö
  • Åsa Blomstedt, Kristinestad
  • Ida-Maria Skytte, Korsholm
  • Elin Blomqvist,Borgå
  • Anna Aintila, Kyrkslätt
  • Solveig Halonen, Vanda
  • Andreas Hindrén, Raseborg
  • Heidi Virtanen, Vichtis
  • Christer Antell,Helsingfors
  • Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors
  • Joakim Horsma, Helsingfors
  • Regina Koskinen, Pargas
  • Ida Schauman, Åbo
  • Anu Huusko, Övriga Finland
  • Filip Slotte, Svensk ungdom
  • Jose Forslund, Svensk ungdom
  • Ann-Sofi Backgren, Svenska kvinnoförbundet
  • Johan Bardy, Övriga Finland
  • Ersättare
  • Leif Jakobsson, Karleby
  • Niclas Sjöskog, Pedersöre
  • Elli Flén, Nykarleby
  • Johanna Nyman, Korsholm
  • Roger Bergström, Korsnäs
  • Jan-Anders Lundenius, Kaskö
  • Henrik Antfolk, Kristinestad
  • Hans Frantz, Vasa
  • Niklas Grönroos, Borgå
  • Jessica Lerche, Grankulla
  • Bo Lönnqvist, Esbo
  • Ann-Katrin Bender, Raseborg
  • Mika Valli, Nurmijärvi
  • Christina Fraser, Helsingfors
  • Martina Harms-Aalto, Helsingfors
  • Ira Grandén, Helsingfors
  • Mikael Holmberg, Pargas
  • Lars Nyberg, Åbo
  • Sammol Lukkari, Samernas representant
  • Sonja Rodén, Svensk Ungdom
  • Emilia Mattsson, Svensk Ungdom
  • Tiina Kujala, Svenska Kvinnoförbundet
  • Suzanne Sjöholm, Övriga Finland

  Valda för perioden 2016 – 2018

   • Ordinarie ledamöter
   • Marlén Timonen, Karleby
   • Johanna Holmäng, Pedersöre
   • Thomas Karv, Nykarleby
   • Samuel Broman, Korsholm
   • Katarina Holmqvist, Korsnäs
   • Pirjo Nylund, Kaskö
   • Åsa Blomstedt, Kristinestad
   • Ida-Maria Skytte, Korsholm
   • Elin Blomqvist,Borgå
   • Anna Aintila, Kyrkslätt
   • Solveig Halonen, Vanda
   • Andreas Hindrén, Raseborg
   • Heidi Virtanen, Vichtis
   • Christer Antell,Helsingfors
   • Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors
   • Joakim Horsma, Helsingfors
   • Regina Koskinen, Pargas
   • Ida Schauman, Åbo
   • Anu Huusko, Övriga Finland
   • Filip Slotte, Svensk ungdom
   • Jose Forslund, Svensk ungdom
   • Ann-Sofi Backgren, Svenska kvinnoförbundet
   • Johan Bardy, Övriga Finland
   • Ersättare
   • Joacim Sandbacka Kronoby
   • Andreas Hjulfors Larsmo
   • Carola Sundqvist Jakobstad
   • Annika Kvist-Östman Vörå
   • Reinhold Klockars Vasa
   • Kristina Vesterback Malax
   • Mats-Erik Viklund Närpes
   • Lotte-Marie Uutinen Lovisa
   • Thomas Elfgren Sibbo
   • Stefan Åstrand Vanda
   • Kaj Karlstedt Ingå
   • Stefan Svanfeldt Sjundeå
   • Karin Palmén Helsingfors
   • Karin Toyoda Helsingfors
   • Peter Hackman Helsingfors
   • Susanne Björkman Åbo
   • Jan Drugge Kimitoön
   • Joachim Hesthammer Åbo
   • Emma Tcheng Svensk Ungdom
   • Sonja Rosenqvist Svensk Ungdom
   • Ann-Louise Laaksonen Svenska kvinnoförbundet
   • Gunvor Brettschneider Svenska Seniorer
   • Katinka von Kraemer Svenska kvinnoförbundet

   Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

   De politiska sektorutskotten och Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år vilket betyder kontinuitet och skall leda till att arbetet inte stannar upp för perioden mellan partimötet och höstens arbete.

   Utskottets uppgift är att
   - Via partistyrelsen göra politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att vara aktiva i den offentliga politiska debatten.
   - På initiativ av partistyrelsen utarbeta förslag till program och ställningstaganden.
   - Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.
   - Via enkäter och opinionsundersökningar aktivera medlemmarna och lokalavdelningarna (verktyget Webropol)
   - Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.
   - Utskotten kan involvera utomstående expertis i sitt arbete.

   Utskottet förutsätts
   - Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.
   - Aktivt följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.
   - Följa den årliga anvisade budgeten.
   - Informera om sin mötestidtabell på webben för hela terminen eller minst två månader före mötet
   - Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser efter att ha bokat videoutrustningen i H:fors, Vasa och Åbo
   - Skriva korta rapporter på webben efter respektive möte
   - Föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter

   Utskott

   Arbetsmarknadspolitiska utskottet  

   Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2017-2018

   Armi Murto, ordförande

   Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

   Joachim Hesthammer

   Staffan Sundström

   Edward Blomstedt

   Wilhelm von Nandelstadh

   Cecilia Ehrnrooth

   Mats Nyman

   Niklas Geust

   Åke Finne

   Lisa Palm

   Lotte Granberg-Haakana

   Ann-Louise Laaksonen

   Viviann Westermark

   Andreas Back

   Caj-Erik Karp

   Yngve Storsved

   Integrationspolitiskt utskott  

   Integrationspolitiska utskottet 2017-2018

   Ida Schauman, ordförande

   Sekreterare: Emina Arnautovic, emina.arnautovic@sfp.fi

   Lars Nyberg

   Oscar Ohlis

   Thomas Elfgren

   Claudia Nystrand

   Katinka von Kraemer

   Nina Stubb

   Annica Riddar

   Nina Berg

   Ramieza Mahdi

   Sofia-Mitts Björkblom

   Tomislav Krstevski

   Internationella utskottet och EU-utskottet  

   Internationella utskottet och EU utskottet 2017-2018

   Mats Löfström, ordförande

   Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

   Christer Hummelstedt

   Tuija-Liisa Pohja

   Janne Salonen

   Karin Toyoda

   Ville Kohvakka

   Nina Sjöberg

   Filip Hamro-Drotz

   Ann-Christine Forsell

   Björn Bonsdorff

   Anna Abrahamsson

   Ann-Sofi Backgren

   Anna Jungner-Nordgren

   Tanja Ljungqvist

   Lena Höglund

   Reinhold Klockars

   Ulf Sourander

   Mila Segervall

   Nils Torvalds

   Jämställdhetsutskottet  

   Jämställdhetsutskottet 2017-2018

   Lotte Granberg-Haakana, ordförande

   Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

   Camilla Sandell

   Monica Hedström-Järvinen

   Åke Finne

   Werner Orre

   Fanny Willman

   Anna Jungner-Nordgren

   Monica Asplund

   Alexandra Back

   Carola Sundqvist

   Christina Nygård

   Jonas Rönnqvist

   Viveca Bäck

   Kommissionen för utmärkelser  

   Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

   Kommissionen för utmärkelser 2017-2018

   Håkan Antfolk, ordförande

   Sekreterare: Åsa Myrberg, asa.myrberg@sfp.fi

   Björn Fant

   Gunilla Granberg

   Nina Björkman-Nystén

   Carola Sundqvist

   Miljöutskottet  

   Miljöutskottet 2017-2018

   Anders Adlercreutz, ordförande

   Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi

   Peter Mattjus

   Teresa Lindholm

   Marina von Weissenberg

   Gustav Ulander

   Markus Lassheikki

   Frida Sigfrids

   Anna Abrahamsson

   Elin Andersson

   Charlotta Asplund

   Mikael Frejman

   Näringslivsdelegationen  

   Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet. Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

   Ole Johansson (ordf.)
   Sekreterare: Magnus Öster, magnus.oster@bildningsforbundet.fi
   Andreas Back
   Henry Backlund
   Magnus Bargum
   Carl-Gustaf Bergström
   Peter Boström
   Malin Brännback
   Jannica Fagerholm
   Thomas Franck
   Henrika Franck-Möller
   Niklas Geust
   Martin Granholm
   Birgitta Kantola
   Caj-Erik Karp
   Susanna Korpivaara
   Staffan Kurtén
   Lisbeth Lagerholm-Lindqvist
   Jussi Laitinen
   Paul Lillrank
   Monica Molin
   Ann-Charlotte Schalin
   Lisbeth Staffans
   Peter Storsjö
   Carola Teir-Lehtinen
   Nina Wilkman
   Hans Åhman

   Organisationsutskottet  

   Partiets stadgar §12 ” (...) organisationsutskottet består (...)  av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.  (...) Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

   Organisationsutskottet 2017-2018

   Sandra Bergqvist ordförande

   Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

   Ghita Edmark

   Ira Grandén

   Bosse Lönnqvist

   Solveig Halonen

   Nina Lindholm

   Camilla Wikman

   Jesper Vikström

   Gustav Båsk

    

    

    

   Finansutskottet  

   Partiets stadgar §12 ” Finansutskottet (...)  består (...) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

   Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse. 

   Finansutskottets medlemmar:

   Finn Berg, ordförande (2016-2017)

   Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

   Johannes Schulman (2016-2017)

   Stig Gustavson (2016-2017)

   Eva Liljeblom (2016-2017)

   Håkan Anttila (2017-2018)

   Calle Pettersson (2017-2018)

   Sandra Bergqvist (2017-2018)

   Ann-Louise Laaksonen (2017-2018)

   Socialpolitiska utskottet  

   Socialpolitiska utskottet 2017-2018

   Veronica Rehn-Kivi, ordförande

   Sekreterare: Krista Brunila, krista.brunila@riksdagen.fi

   Heidi Catherine Sid

   Kjell Wennström

   Märta Marjamäki

   Lena Wenman

   Anna Lena Karlsson-Finne

   Mikaela Henriksson

   Katinka von Kraemer

   Barbro Kloo 

   Eivor Back 

   Hans Frantz 

   Märta-Lisa Westman 

   Ramieza Mahdi

   Tor Wik

   Utbildningspolitiska utskottet  

   Utbildningspolitiska utskottet 2017-2018

   Mikaela Nylander ordförande

   Sekreterare: Laura Ollila, laura.ollila@riksdagen.fi

   Barbro Schauman

   Nicke Wulff

   Tove Ørsted

   Veronica Hertzberg

   Anna Nylund

   Theo Sjöblom

   Ann-Sofie Smeds-Nylund

   Anna-Kajsa Blomqvist

   Brita Brännbacka-Brunell

   Carina Storhannus 

   Christer Rosengren

   Rabbe Ede 

   Ulf Sourander 

   Ulla Granfors