Fullmäktige, styrelser och utskott

Partistyrelsen 2016-2018

Partiordförande, riksdagsledamot

Styrelsen:

Ordf. Anna-Maja Henriksson

Partiets vice ordförande

Anders Adlercreutz
Sandra Bergqvist
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Övriga styrelsemedlemmar:

Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande
Sven Jerkku, kretsordförande
Marko Winter, kretsordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande
Christoffer Ingo, Svensk Ungdoms ordförande
Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande
Lasse Hoffman, Svensk Seniorers ordförande
Mats Nylund
Marcus Rantala
Mikaela Björklund

Personer med närvaro- och yttranderätt

Thomas Blomqvist, partifullmäktiges ordförande
Nils Torvalds, europaparlamentariker
Finn Berg, finansutskottets ordförande

Partifullmäktige valda för perioden 2017 – 2019

 • Ordinarie ledamöter Ersättare
  Marlén Timonen, Karleby Leif Jakobsson, Karleby
  Johanna Holmäng, Pedersöre Niclas Sjöskog, Pedersöre
  Thomas Karv, Nykarleby Elli Flén, Nykarleby
  Samuel Broman, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm
  Katarina Holmqvist, Korsnäs Roger Bergström, Korsnäs
  Pirjo Nylund, Kaskö Jan-Anders Lundenius, Kaskö
  Åsa Blomstedt, Kristinestad Henrik Antfolk, Kristinestad
  Ida-Maria Skytte, Korsholm Hans Frantz, Vasa
  Elin Blomqvist, Borgå Niklas Grönroos, Borgå
  Anna Aintila, Kyrkslätt Jessica Lerche, Grankulla
  Solveig Halonen, Vanda Bo Lönnqvist, Esbo
  Andreas Hindrén, Raseborg Ann-Katrin Bender, Raseborg
  Heidi Seppälä, Vichtis Mika Valli, Nurmijärvi
  Christer Antell, Helsingfors Christina Fraser, Helsingfors
  Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors Martina Harms-Aalto, Helsingfors
  Joakim Horsma, Helsingfors Ira Grandén, Helsingfors
  Regina Koskinen, Pargas Mikael Holmberg, Pargas
  Ida Schauman, Åbo Lars Nyberg, Åbo
  Anu Huusko, Övriga Finland Sammol Lukkari, Samernas representant
  Filip Slotte, Svensk ungdom Sonja Rodén, Svensk Ungdom
  Jose Forslund, Svensk ungdom Emilia Mattsson, Svensk Ungdom
  Ann-Sofi Backgren, Svenska kvinnoförbundet Tiina Kujala, Svenska Kvinnoförbundet
  Johan Bardy, Övriga Finland Suzanne Sjöholm, Övriga Finland

Valda för perioden 2016 – 2018

 • Valda för perioden 2016 – 2018  
  Ordinarie ledamöter Ersättare
  Anders Forsberg, Kronoby Joacim Sandbacka, Kronoby
  Ulf Stenman, Larsmo Jan Ray, Larsmo, kompletteringsval
  Marcus Suojoki, Jakobstad Carola Sundqvist, Jakobstad
  Peter Backa, Vörå Annika Kvist-Östman, Vörå
  Helena Boucht-Lindeman, Vasa Reinhold Klockars, Vasa
  Folke Storbacka, Malax Kristina Vesterback, Malax
  Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes Mats-Erik Viklund, Närpes
  Benny Engård, Lappträsk Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
  Christel Liljeström, Sibbo Thomas Elfgren, Sibbo
  Nina af Hällström, Esbo Stefan Åstrand, Vanda
  Thomas Blomqvist, Raseborg Kaj Karlstedt, Ingå
  Dick Carstens, Hangö Stefan Svanfeldt, Sjundeå
  Charlotte Granberg-Haakana, Helsingfors Karin Palmén, Helsingfors
  Kenneth Stambej, Helsingfors Karin Toyoda, Helsingfors
  Oscar Ohlis, Helsingfors Peter Hackman, Helsingfors
  Åsa Gustafsson, S:t Karins Susanne Björkman, Åbo
  Ghita Edmark, Kimitoön Jan Drugge, Kimitoön
  Marko Winter, Åbo Joachim Hesthammer, Åbo
  Richard Sundman, Svensk Ungdom Emma Tcheng, Svensk Ungdom
  Johanna Mantere, Svensk Ungdom Sonja Rosenqvist, Svensk Ungdom
  Tanja Ljungqvist, Svenska kvinnoförbundet Ann-Louise Laaksonen, Svenska kvinnoförbundet
  Ralf Skåtar, Svenska Seniorer, kompletteringsval Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer
  Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundet Katinka von Kraemer, Svenska kvinnoförbundet

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

De politiska sektorutskotten och Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år vilket betyder kontinuitet och skall leda till att arbetet inte stannar upp för perioden mellan partimötet och höstens arbete.

Utskottets uppgift är att
- Via partistyrelsen göra politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att vara aktiva i den offentliga politiska debatten.
- På initiativ av partistyrelsen utarbeta förslag till program och ställningstaganden.
- Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.
- Via enkäter och opinionsundersökningar aktivera medlemmarna och lokalavdelningarna (verktyget Webropol)
- Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.
- Utskotten kan involvera utomstående expertis i sitt arbete.

Utskottet förutsätts
- Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.
- Aktivt följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.
- Följa den årliga anvisade budgeten.
- Informera om sin mötestidtabell på webben för hela terminen eller minst två månader före mötet
- Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser efter att ha bokat videoutrustningen i H:fors, Vasa och Åbo
- Skriva korta rapporter på webben efter respektive möte
- Föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter

Utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet  

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2017-2018

Armi Murto, ordförande

Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi

Joachim Hesthammer

Staffan Sundström

Edward Blomstedt

Wilhelm von Nandelstadh

Cecilia Ehrnrooth

Mats Nyman

Niklas Geust

Åke Finne

Lisa Palm

Lotte Granberg-Haakana

Ann-Louise Laaksonen

Viviann Westermark

Andreas Back

Caj-Erik Karp

Yngve Storsved

Integrationspolitiskt utskott  

Integrationspolitiska utskottet 2017-2018

Ida Schauman, ordförande

Sekreterare: Emina Arnautovic, emina.arnautovic@sfp.fi

Lars Nyberg

Oscar Ohlis

Thomas Elfgren

Claudia Nystrand

Katinka von Kraemer

Nina Stubb

Annica Riddar

Nina Berg

Ramieza Mahdi

Sofia-Mitts Björkblom

Tomislav Krstevski

Internationella utskottet och EU-utskottet  

Internationella utskottet och EU utskottet 2017-2018

Mats Löfström, ordförande

Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Christer Hummelstedt

Tuija-Liisa Pohja

Janne Salonen

Karin Toyoda

Ville Kohvakka

Nina Sjöberg

Filip Hamro-Drotz

Ann-Christine Forsell

Björn Bonsdorff

Anna Abrahamsson

Ann-Sofi Backgren

Anna Jungner-Nordgren

Tanja Ljungqvist

Lena Höglund

Reinhold Klockars

Ulf Sourander

Mila Segervall

Nils Torvalds

Jämställdhetsutskottet  

Jämställdhetsutskottet 2017-2018

Lotte Granberg-Haakana, ordförande

Sekreterare: Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi

Camilla Sandell

Monica Hedström-Järvinen

Åke Finne

Werner Orre

Fanny Willman

Anna Jungner-Nordgren

Monica Asplund

Alexandra Back

Carola Sundqvist

Christina Nygård

Jonas Rönnqvist

Viveca Bäck

Kommissionen för utmärkelser  

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser 2017-2018

Håkan Antfolk, ordförande

Sekreterare: Åsa Myrberg, asa.myrberg@sfp.fi

Björn Fant

Gunilla Granberg

Nina Björkman-Nystén

Carola Sundqvist

Miljöutskottet  

Miljöutskottet 2017-2018

Anders Adlercreutz, ordförande

Sekreterare: Crista Grönroos, crista.gronroos@riksdagen.fi

Peter Mattjus

Teresa Lindholm

Marina von Weissenberg

Gustav Ulander

Markus Lassheikki

Frida Sigfrids

Anna Abrahamsson

Elin Andersson

Charlotta Asplund

Mikael Frejman

Näringslivsdelegationen  

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet. Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet  

Partiets stadgar §12 ” (...) organisationsutskottet består (...)  av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.  (...) Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2017-2018

Sandra Bergqvist ordförande

Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Ghita Edmark

Ira Grandén

Bosse Lönnqvist

Solveig Halonen

Nina Lindholm

Camilla Wikman

Jesper Vikström

Gustav Båsk

 

 

 

Finansutskottet  

Partiets stadgar §12 ” Finansutskottet (...)  består (...) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse. 

Finansutskottets medlemmar:

Finn Berg, ordförande (2016-2017)

Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman (2016-2017)

Stig Gustavson (2016-2017)

Eva Liljeblom (2016-2017)

Håkan Anttila (2017-2018)

Calle Pettersson (2017-2018)

Sandra Bergqvist (2017-2018)

Ann-Louise Laaksonen (2017-2018)

Socialpolitiska utskottet  

Socialpolitiska utskottet 2017-2018

Veronica Rehn-Kivi, ordförande

Sekreterare: Krista Brunila, krista.brunila@riksdagen.fi

Heidi Catherine Sid

Kjell Wennström

Märta Marjamäki

Lena Wenman

Anna Lena Karlsson-Finne

Mikaela Henriksson

Katinka von Kraemer

Barbro Kloo 

Eivor Back 

Hans Frantz 

Märta-Lisa Westman 

Ramieza Mahdi

Tor Wik

Utbildningspolitiska utskottet  

Utbildningspolitiska utskottet 2017-2018

Mikaela Nylander ordförande

Sekreterare: Laura Ollila, laura.ollila@riksdagen.fi

Barbro Schauman

Nicke Wulff

Tove Ørsted

Veronica Hertzberg

Anna Nylund

Theo Sjöblom

Ann-Sofie Smeds-Nylund

Anna-Kajsa Blomqvist

Brita Brännbacka-Brunell

Carina Storhannus 

Christer Rosengren

Rabbe Ede 

Ulf Sourander 

Ulla Granfors