Förbundet Svenska Seniorer: Årsmöte

Ons 30.03.2016 | 11:00

Förbundet Svenska Seniorer kallar härmed till årsmöte 30.3 kl 11, Simonsgatan 8, 6:e våningen. Stadge-enliga ärenden behandlas.

VÄLKOMMEN.