Wivan
Nygård-Fagerudd
182
“Jag vill vara din röst för hållbarhet. Finland behöver ett EU som ger livskvalitet och arbete till så många som möjligt. Ju fler som mår bra desto tryggare samhälle. Då håller bygget – också i längden.”

Wivan Nygård-Fagerudd är musikmagister och journalist, född i Replot i Vasa skärgård. Till förtroendeuppdragen har hört vice ordförandeskapet för Vasa stadsstyrelse och Österbottens landskapsstyrelse samt ordförandeskapet för landskapets samarbetsgrupp MYR. Nygård-Fagerudd är delegationsordförande för Svenska kulturfonden. Hemma finns maken Johan, döttrarna Siri och Agnes, samt hittekatten Grafton.

wivan.fagerudd@gmail.com
www.wivan.fi
fb.com/wivaneu2014