Sven
Jerkku
178
“Sakligt, med fötterna på jorden - EU på österbottniskt vis”

Som jag ser det är det en hel del utmaningar, brinnande frågor och omvälvande beslut som ska tas inom överskådlig framtid. Det handlar om så mycket mer än bara utveckling. Det handlar om närhet till det lilla liksom kunskaper och helhetstänkande. Det handlar om de lokala förutsättningarna i ett europeiskt perspektiv.  Det handlar om hur vi ska få ett hållbart samhälle även i framtiden. Jag ser med tillförsikt fram emot det arbete som ligger framför oss. Ett arbete som utgår härifrån som kräver närhet och förankring och det arbete i EU som kräver lösningar som med fördel kan göras på helt nya sätt.

Vice ordförande i kretsstyrelsen i Österbotten, företagare samt avdelningschef i Teuva. Sven Jerkku är fullmäktigeledamot och första vice ordförande i stadsstyrelsen i Närpes. Jerkku bor i Närpes med sin fru Susanne och sonen Sebastian. Äldsta dottern Michelle bor och studerar i Helsingfors.

sven.jerkku@insightgroup.fi
facebook.com/svenjerkkupolitik