Päivi
Storgård
188
“Vi sitter alla i samma båt och måste ro den i land tillsammans.”

Päivi Storgård, född i Somero och bosatt i Helsingfors, är stadsfullmäktigeledamot samt vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Päivi har en vuxen dotter, en 14 år gammal son samt en 12 år gammal dotter.

paivi.storgard@sfp.fi
paivistorgard.net
twitter.com/PaiviStorgard
instagram.com/paivinmegafoni