Nils
Torvalds
190
“Vi ska hålla fast vid VÅRT mandat!”

Nils Torvalds, född år 1945 i Ekenäs, har gjort enmångsidig journalistkarriär och är nu sittande europaparlamentariker.Torvalds är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors, ordförande för Förbundet de utvecklingsstördas väl r.f. samt medlem av styrelsen för Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.
Torvalds bor i Helsingfors och Bryssel samt tillbringar somrarna i Åbolands skärgård.

nils.torvalds@ep.europa.eu
www.nilstorvalds.fi
fb.com/nilstorvaldsmep