Niklas
Mannfolk
180
“EU- och EMU-medlemskapen är bland det bästa som hänt den finländska exporten på länge, men en starkare budgetdisciplin inom EU bör utvecklas så att EU och medlemsländerna har råd med de sociala frågorna”

Niklas Mannfolk föddes år 1984 i Valkeakoski, tillbringade sin studietid i Åbo och är nu bosatt i Helsingfors. Mannfolk, ekonomie magister, fungerar nu bland annat som ordförande för Svensk Ungdom samt som medlem i revisionsnämnden i Åbo stad. Mannfolk har tidigare verkat som ordförande för Turun yliopiston ylioppilaskunta samt för Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta.

niklas.mannfolk@sfp.fi