Mats
Nylund
183
“Landsbygdens egna röst i EU-parlamentet”

• Landsbygden kräver sakkunnig intresse­bevakning
• Endast en stark ekonomi ger hållbar social och miljömässig utveckling
• Människan före systemet - mindre byråkrati och mera flexibilitet!

Mats Nylund, riksdagsledamot och bonde, är född år 1964 och kommer från Pedersöre. Nylund är bland annat förbundsordförande för Österbottens svenska producentförbund och fullmäktigeledamot i Pedersöre kommun. Nylund är gift med Corinna Tammenmaa från Kyrkslätt och tillsammans har de sju söner i åldern 1-26 år.

mats.nylund@riksdagen.fi
www.matsnylund.net