Marcus
Rantala
186
“Det är bara resultaten som räknas - oberoende om vi talar om lokal, nationell eller europeisk politik. Europa behöver någon som kan och känner hela Svenskfinland.”

Att besluten i EU har en betydelse för Finland märks tydligt i mitt arbete, i beredningen av regeringens EU-ministerutskottsmöten samt i ministerrådsmötena. Jag tror på EU:s kraft, men samtidigt har vi rätt att kräva resultat. Vi behöver Europa. Det är näringslivets hemmamarknad, vår politiska muskel och vår värdegrund.

Marcus Rantala, statssekreterare för Carl Haglund, har verkat vid miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samt som rektor på Solvalla idrottsinstitut. Marcus är medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och -styrelse och innehar flera poster inom tredje sektorn. Marcus är uppväxt (f. 77) i Vasa och pol. mag. från Åbo Akademi.

marcus.rantala@gmail.com
www.marcus.fi