Klemetti
Näkkäläjärvi
184
“Arktiskt kunnande till Europaparlamentet”

Sametingets ordförande, den nationella bio­diversitetsarbetsgruppens ordförande och medlemmen i människorättsdelegationen Klemetti Näkkäläjärvi är född och bosatt i Enontekis. Näkkäläjärvi, född år 1960, är filosofie doktor i kulturantropologi.
Näkkäläjärvi är medlem av Arktiska rådet, kommissionen för hållbar utveckling, människo­rättsrådet samt arbetsgruppen för bevarande och hållbart nyttjande av den ­biologiska mångfalden.

klemetti.nakkalajarvi@co1.inet.fi
www.klemetti184.fi