Christina
Gestrin
175
“Vi ska arbeta för att EU återfår sin trovärdighet bland medborgarna. De nordiska länderna ska samarbeta för att försvara demokrati, öppenhet, jämlikhet och jämställdhet.”

Christina Gestrin, riksdagsledamot sedan år 2000 med lång erfarenhet av internationellt samarbete bl.a. inom Norden och Östersjöregionen liksom i miljö- och hållbarhetsfrågor. Agroforstmagister till utbildningen.

christina.gestrin@riksdagen.fi
www.gestrin.fi
twitter.com/stinagestrin
facebook.com/christina.gestrin