Britt
Lundberg
179
“Jag vill föra din talan i EU. Jag ska använda mina erfarenheter som politiker på EU:s olika nivåer för att åstadkomma en förändring som passar oss bättre. Jag ska kämpa för att vi ska respektera varandras traditioner inom EU och för att vi ska kunna bedriva en klok regionalpolitik och upprätthålla livskraftiga skärgårdar.”

Britt Lundberg har genom sin gedigna politiska erfarenhet ett brett kontaktnät inom EU. Hon är idag talman i Ålands Lagting och ingår i ett samarbete för talmän inom EU. Har bl.a. varit EU-minister i Ålands landskapsregering. Lundberg har varit medlem i EU:s regionkommitté i mer än tio år och har även, inom kommittén, varit viceordförande i ALDE. Britt Lundberg är utbildad ped.mag.

britt.lundberg@lagtinget.ax
www.britt.ax