Bo-Göran
Åstrand
191
“Jag vill lyfta fram hållbara värden. Alla är värdefulla. Vi är jämlika. Vi har ansvar för varandra. Gemenskap och respekt ger fred. Tillsammans kan vi bygga ett bättre och mänskligare Europa!”

 

Kyrkoherden i Jakobstad, Bo-Göran Åstrand är född 1964. Åstrand är medlem i ev.luth. kyrkans Kyrkomöte och konstitutionsutskott, styrelseordförande för folkhögskolan KREDU och vice ordförande i Fontana Media som ger ut Kyrkpressen. Åstrand är doktorand och fyra barnspappa som gillar långpromenader med frun Karin och hundfröken Ebba.

bo-goran.astrand@evl.fi