Björn
Månsson
181
“Vi behöver ett starkt EU för att upprätthålla den ekonomiska disciplinen också i Sydeuropa och ta hand om miljön, såsom Östersjön. Men EU ska inte krångla till vanliga människors vardag eller företagens verksamhetsvillkor”

Historikredaktör, stadsfullmäktigeledamot Björn Månsson är född i Helsingfors år 1952, uppvuxen i Pernå, blev student i Lovisa och har studerat i Helsingfors där han är bosatt sedan dess. Månsson är ordförande för SFP:s stadsfullmäktigegrupp i Helsingfors, medlem i styrelsen för Helsingforsregionens trafik och medlem av Nylands förbunds landskapsfullmäktige.

www.bjornmansson.fi
facebook.com/bjorn.mansson.3