Alina
Böling
173
“EU måste vara mera än en inre marknad och finnas till för sina medborgare. Jag vill arbeta för frihet, jämlikhet och Europa; en rättvis och grön ekonomi, demokratiska institutioner, grundläggande rättigheter och ett Europa som tar sitt globala ansvar.”

Juridikstuderande Alina Böling, född år 1990 i Vörå och bosatt i Helsingfors, är medlem av delegationen i Helsingfors Universitets studentkår och har tidigare fungerat som bland annat ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Finlands ungdomsdelegat till FN:s generalförsamling.

alina.boling@gmail.com
www.alinaboling.fi
https://twitter.com/alinaboling
fb.com/alinaboling