Åsa
Gustafsson
176
“Tillsammans är vi starka - hårt arbete är grunden till framgång.”

Jag vill vara med och skapa arbetsplatser som ger välfärd och en bättre ekonomi i hela EU.

Socionom YH Åsa Gustafsson är född 1974 i Åbo och bosatt i S:t Karins där hon fungerar som stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem. Gustafsson är SFP:s viceordförande, medlem i SFP:s partifullmäktige, ordförande för SFP:s socialpolitiska utskott och vice kretsordförande i Åboland.

asa.gustafsson@kaarina.fi
fb.com/electasa