Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Verksamhetskoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Logarvaregatan 5
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873
00021 FAKTURERING

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Google Map of Logarvaregatan 5

SFP uppmanar till ett öppnare beslutsfattande och en aktiv dialog mellan förvaltningen och skärgårdsborna.

Politices kandidat Ida Schauman (f. 1989) från Åbo är för närvarande förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom.

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman.

Pages

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande: Marko Winter, marko.winter(at)sfp.fi/040-1711905
Vice ordförande: Regina Koskinen och Ghita Edmark

Styrelsen: 
Joachim Hesthammer
Kurt Ekström
Leif Byman
Märta Marjamäki
Jånna Koivunen
Janne Johansson

Ersättare:
John-Eric Sid
Staffan Sundström
Jan Drugge
Emilie Gardberg
Nina Lindholm
Rolf Schwartz

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland: 
Sara von Bonsdorff
sara(at)su.fi
Svensk Ungdom / RKP-nuoret


Riksdagen

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Oscar Byman
oscar.byman(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi