Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Verksamhetskoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Logarvaregatan 5
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Åboland rf.
PB 59873
00021 FAKTURERING

Elektronisk faktura:
Nätfakturaadress: 0037 2290 0157
Operatör: Opus Capita Oy

Google Map of Logarvaregatan 5

Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 45. Alla kandidater hittas på sidan sfpipargas.wordpress.com

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland presenterade på måndag 13.2 sitt valprogram inför kommunalvalet 9.4 2017.

Pages

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande: Marko Winter, marko.winter(at)sfp.fi/040-1711905
Vice ordförande: Regina Koskinen och Ghita Edmark

Styrelsen: 
Joachim Hesthammer
Kurt Ekström
Leif Byman
Märta Marjamäki
Jånna Koivunen
Janne Johansson

Ersättare:
John-Eric Sid
Staffan Sundström
Jan Drugge
Emilie Gardberg
Nina Lindholm
Rolf Schwartz

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för SU i Åboland: 
Sara von Bonsdorff
sara(at)su.fi
Svensk Ungdom / RKP-nuoret


Riksdagen

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Oscar Byman
oscar.byman(at)riksdagen.fi

SFP:s fullmäktigeledamöter i Egentliga Finland 2017-2021:

Åbo:
Ida Schauman
Ulla Achrén
Nicke Wulff

Pargas:
Mikael Holmberg
Staffan Åberg
Folke Pahlman
Mona Rönnholm
Christer Friis
Rolf Schwartz
Merja Fredriksson
Daniel Strömborg
Kurt Lundqvist
Olof Elenius
Johanna Tengström
Kaj-Johan Karlsson
Tarja Rinne
Regina Koskinen
Kurt Ekström
Maj Björk
Laura Wickström
Tomas Jansén

Kimitoön:
Jan-Erik Enestam
Inger Wretdal
Helena Fabritius
Wilhelm Liljeqvist
Niklas Guseff
Daniel Wilson
Patrik Sjöblom
Jill Karlsson
Fredrik Simola
Jonas Blomqvist
Kristian Lindroos
Michael Oksanen
Kim Wendelin

S:t Karins:
Åsa Gustafsson

Reso:
Janette Broberg

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi