Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Verksamhetskoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Auragatan 1 B, 3 vån.
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Google Map of Auragatan 1 B

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner besöker på måndag 29.5 Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommissions möte.

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo.

Pages

Kretsstyrelsen i Egentliga Finland

Kretsordförande: Marko Winter (marko.winter@sfp.fi)
Vice ordförande: Regina Koskinen och Ghita Edmark

Styrelsen: 
Joachim Hesthammer (ersättare John-Eric Sid)
Kurt Ekström (ersättare Staffan Sundström) 
Leif Byman (ersättare Jan Drugge) 
Märta Marjamäki (ersättare Emilie Gardberg) 
Jånna Koivunen (ersättare Nina Lindholm)
Janne Johansson (ersättare Rolf Schwartz)

 

Svensk Ungdom
Verksamhetsledare för SU i Åboland: Anni Dahlén

anni.dahlen(at)su.fi
tel: 044-257 9743
Svensk Ungdom / RKP-nuoret

Övriga:

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Raine Katajamäki
raine.katajamaki(at)riksdagen.fi
09 432 4011

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi