Österbotten

Kretskansliet i Österbotten

Kontaktchef Anci Jylhä
anci.jylha@sfp.fi
Tel: 050-32 14 894

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel:  045-1393514

Svensk Ungdom:
Ellen Sammallahti
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

Nu har fem personer meddelat att de vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet, Elli Flén och Nicke Wulff som de nyaste namnen.

Björklund leder stadsfullmäktige i Närpes och gjorde ett gott resultat i riksdagsvalet. Björklund är pedagogie doktor och arbetar som universitetslärare.

- Lagmansgården är det enda svenskspråkiga skolhemmet i landet och där har man en lång erfarenhet av arbete med ungdomar som behöver speciellt mycket insatser för att hitta vägen framåt i livet.

Pages

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Sven Jerkku,Närpes

info@presspoint.fi

Tel. 050 4323960

Vice ordföranden:

Mathias Skytte,Vasa
mathias.skytte@gmail.com

Tel. 0503490406

Vice ordföranden:

Camilla Wikman,Karleby
camilla.wikman@raniplast.com

Tel.0405514337

 

Ordinarie medlemmar:                          Ersättare:                  
Valda 2016-2018
Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad     Marcus Suojoki, Jakobstad
 Maria Palm, Nykarleby                           Mikael Eklund, Nykarleby
 Kenth Nedergård, Korsholm                  Ulla-Maj Salin, Korsholm
 Lars Holmblad, Korsnäs                        Katarina Holmqvist, Korsnäs
 Pirjo Nylund, Kaskö                               Reinhold Klockars, Vasa
 Monica Asplund, SvKF                          Sari Sompi, SvKF
 Christer Rosengren, Seniorerna            Gunvor Skogman, Seniorerna
 
 Valda 2017-2019
 
 Anne-Mie Ranta, Kronoby                        Bengt-Johan Skullbacka, Kronoby
 Jan Ray, Larsmo                                      Åsa Björkman, Larsmo
 Bernhard Hjulfors, Pedersöre                  Yvonne Byggmästar, Pedersöre
 Ulrika Staffans, Vörå                                Victor Ohlis, Vörå
Sture Skinnar, Malax                                 Minna Söderholm, Malax                
 Anna-Kajsa Blomqvist, Kristinestad        Mila Segervall, Kristinestad
 Olli Aalto, SU                                            Karolina bergvik, SU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen - Svenska folkpartiet i Österbotten - är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi