Österbotten

Kretskansliet i Österbotten

Kontaktchef Anci Jylhä
anci.jylha@sfp.fi
Tel: 050-32 14 894

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel:  045-1393514

Svensk Ungdom:
Charlotta Asplund
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

Arnautovic kommer att ansvara för Syd-Österbotten. Anställningen börjar 1.1.2016. Arnautovics nuvarande anställning var tidsbunden och tar slut vid årsskiftet.

- Landet befinner sig just nu i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora.

Pages

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Sven Jerkku,Närpes

info@presspoint.fi

Tel. 050 4323960

Vice ordföranden:

Mathias Skytte,Vasa
mathias.skytte@gmail.com

Tel. 0503490406

Vice ordföranden:

Camilla Wikman,Karleby
camilla.wikman@raniplast.com

Tel.0405514337

 

Ordinarie medlemmar:                          Ersättare:                  
Valda 2016-2017
Bngt-Johan Skullbacka,Kronoby             Harry Öst,Kronoby
 Jonas Ena,Larsmo                                  Åsa Björkman, Larsmo
 Anette Forsström-Fellman,Pedersöre     Christian Backlund,Pedersöre
 Kristina vesterback,Malax                       Minna Söderholm,Malax
 Ulrika Forss,Vörå                                     Victor Ohlis,Vörå
 Anna-Kajsa Blomqvist,Kristienstad         Tommy Englund,Kristinestad
 Carl-oscar Beijar,SU                                Christoffer Ingo,SU
 
 Valda 2016-2018
 
 Brita Bränbacka-Brunell,Jakobstad        Marcus Suojoki,Jakobstad
 Maria Palm,Nykarleby                             Mikael Eklund,Nykarleby
 Kenth Nedergådr,Korsholm                     Ulla-Maj Salin,Korsholm
 Pirjo Nylund,Kaskö                                  Reinhold Klockars,Vasa
Monica Asplund,SvKF                              Sari Somppi,SVKF                  
 Tor Wik, Seniorerna                                 Gunvor Skogman,Seniorerna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen - Svenska folkpartiet i Österbotten - är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 49 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 10876 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi