SFP-RKP

SFP i huvudstadsregionen säger nej till landskapsreformen

De fyra städerna i huvudstadsregionen höll på tisdagskvällen ett möte i Vanda om regeringens planerade vård- och landskapsreform. Björn Månsson från Helsingfors höll Svenska folkpartiets inlägg i debatten.

− Landskapsreformen är helt onödig. Landskapet blir inte ett demokratiskt mellanskikt i förvaltningen eftersom det är helt beroende av statlig finansiering. En storlek passar inte heller alla, det minsta landskapet har ett befolkningsunderlag på 70 000 invånare, medan Nyland har 1,7 miljoner, sade Björn Månsson.

Henriksson: Nej till terminsavgifter

– En avgiftsfri och kvalitativ utbildning samt en högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. Istället för terminsavgifter bör vi i statsbudgeten garantera tillräckliga anslag åt högskolorna. Det handlar om värderingar, säger Anna-Maja Henriksson.

Det är viktigt att alla finländska ungdomar även i framtiden, oberoende av familjebakgrund, har jämlika möjligheter till högskoleutbildning.

– Den avgiftsfria utbildningen är en grundpelare för vår jämlikhet. Därför ska vi inte ta i bruk terminsavgifter, säger Henriksson.

Henriksson: En särlösning på lagnivå krävs för att trygga Kårkulla

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att det i vårdreformen behövs en särlösning på lagnivå för att trygga den verksamhet som Kårkulla samkommun har idag.

− För personer med funktionsnedsättning är det ytterst viktigt att få service på sitt modersmål. Det handlar om trygghet i vardagen. I vårdreformen behövs det därför en särlösning på lagnivå för att trygga den verksamhet som Kårkulla har idag. Tryggandet av de grundläggande språkliga rättigheterna får inte bli beroende på verkställigheten i landskapen, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet ingår valförbund i Norra Österbotten

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet har ingått ett valförbund för landskapsvalet i Norra Österbotten. Partiernas målsättning är att ställa upp en full lista på 118 kandidater som representerar den stora valkretsens hela befolkning.

Samlingspartiets kretsordförande Tomi Kaismo anser att valförbundet är en mycket bra lösning. ”Ett helt nytt val är en intressant utmaning men också samtidigt en fin möjlighet där Samlingspartiet och SFP:s kandidater bildar ett konkurrenskraftigt lag.

Nylander: Tänker regeringen skärpa strafflagen gällande våldtäkter?

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) har ställt en skriftlig fråga till regeringen angående sexuellt våld som riktas mot barn. Bakgrunden till spörsmålet är ett rättsfall i Birkaland som har väckt stor uppmärksamhet. En vuxen man dömdes för att ha haft sexuell kontakt med ett 10-årigt barn. Rätten dömde gärningsmannen för grovt utnyttjande, men inte för grov våldtäkt.

− Har regeringen för avsikt att ändra lagstiftningen som rör sexuellt våld mot barn? Man kan inte förutsätta att ett barn motsätter sig gärningen för att det ska kunna betecknas som grov våldtäkt, säger Nylander.

Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP