SFP-RKP

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Resolutionen godkändes med 384 röster för och 153 röster mot, 12 valde att lägga ner sin röst.

Torvalds som har drivit på frågan sedan förra hösten välkomnar resultatet.
– Att vi nu genom denna åsiktsyttring sätter press på kommissionen för att komma upp med en ändring är mycket bra. EU-direktivet som idag tvingar medlemsstaterna att justera klockan två gånger per år känns förlegat. Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, säger Torvalds.

Fortsatt svår människorättssituation i Turkiet

I januari greps elva medlemmar av Turkiets läkarförbund (TTB), inklusive förbundets ordförande Rasit Tükel, efter att läkarförbundet publicerat en appell beträffande Turkiets militäroperation i Syrien. Medlemmarna frigavs den 5 februari. Riksdagens människorättsnätverk, under ledning av Eva Biaudet, uttrycker sin oro över människorättsläget i Turkiet.

− Den turkiska regeringen hörsammade omvärldens krav på frigivning, men det finns inte anledning att sluta oroa sig för läget i Turkiet, säger Biaudet.

Wallin ställer inte upp i riksdagsvalet 2019 i Egentliga Finlands valkrets

Han har varit invald sedan 2007. Wallin meddelar om sitt beslut på onsdagen i sin kolumn i Åbo Underrättelser. Wallin säger att han efter ett drygt år då valperioden är slut är öppen för helt nya utmaningar på arbetsmarknaden såsom den privata eller tredje sektorn. Men han utesluter inte heller att den politiska karriären ännu kan fortsätta.

Henriksson: Det är dags att ratificera konventionen om samernas rättigheter

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson gratulerar samerna med anledning av samernas nationaldag. Det är 101 år sedan den första samiska kongressen hölls den 6 februari 1917.

Samtidigt påtalar Henriksson att Finland ännu har mycket att göra för att förbättra samernas ställning.

- Nu är det dags att skrida till handling och ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter, säger Henriksson.

SFP efterlyser enighet om spelregler

– Samma personer borde inte delta på tre olika nivåer i politiskt beslutsfattande. Ur demokratisk synvinkel är det inte klokt att vara med på lokal nivå, riksnivå och dessutom på mellannivå i landskapet. Ingen politiker kan vara så oersättlig, säger gruppordförande Stefan Wallin.
– Jag har initierat en diskussion om detta med mina partiordförandekolleger. Vi hoppas vi får stöd för vår tanke från de andra partierna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.
Enligt Henriksson är landskapsvalet tidtabell, val i slutet av oktober, onödigt stram.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP