SFP-RKP

Nylander och Thors nya ansikten i Sfp:s riksdagsgrupp.

Däremot tappade Sfp ett mandat i Österbotten, Nyland och Helsingfors.
I Nylands valkrets invaldes borgåbon Mikaela Nylander och EU-parlamentarikern Astrid Thors som nya namn.
I och med valet sjönk medelåldern i riksdagsgruppen från 55 år till 50.
Sfp:s riksdagsledamöter 2003-2007: Eva BiaudetNils-Anders GranvikJan-Erik EnestamHenrik LaxPehr LövMikaela NylanderAstrid ThorsUlla-Maj Wideroos.
17.3.2003

Rasks arbetsgrupp äventyrar resurser för den svenska lärarutbildningen

Det är uppseendeväckande att arbetsgruppen som utredde behovet av lärarutbildning var en ren tjänstemannaarbetsgrupp utan representation från lärarfacket eller sakkunniga från arbetsgivarsidan dvs från kommuner,
yrkesinstitut och yrkeshögskolor konstaterar Astrid Thors på torsdagen.
Däremot är det inte förvånande att minister Rask än en gång valt att inte till medlem i en arbetsgrupp utse någon representant för det svenska bildningsväsendet ! I det avseendet har Rask uppvisat sällsynt stor konsekvens under sin tid som minister. Arbetsgruppen överlät tidigare i

Trygga sjöfart på finländska kölar!

Finland är som en ö i Europa; 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen. Vår utrikeshandel via hamnarna har även ökat markant genom åren: från 20 miljoner ton år 1960 till 87 miljoner ton förra året. Dessa siffror visar på den betydelse sjöfarten har för vårt land ännu i denna dag. Vill vi försäkra oss om att vi även i framtiden har sjötransporter på finländsk köl måste nästa regering genast ta itu med att göra upp en sjöfartsstrategi där det i klara riktlinjer framgår hur vi vill utveckla sjöfarten i detta land.

Den sittande regeringen bör grunda tre alarmcentraler i Nyland

Säkerheten i samhället kräver att regeringen är redo att anslå de medel som det krävs för att få tre alarmcentraler i Nyland. Ett beslut om antalet alarmcentraler torde göras ännu av den sittande regeringen under de närmaste veckorna. Därefter fattar inrikesministeriet beslutet om placeringsorten för alarmcentralerna. Statsrådet har tidigare fattat beslut om indelningen av landet i alarmcentralområden, men läget i Nyland har förändrats efter det att också Helsingfors alarmcentral skall ingå i den statliga organisationen.

Svenska riksdagsgruppen uppmanar Posten att följa den nya språklagen.

Svenska riksdagsgruppen påpekar i sitt brev till koncernchef Jukka Alho att Posten ägs av sta-ten och lyder under språklagen och posttjänstelagen. Den nya språklagens 23 § säger klart att "en tvåspråkig myndighet skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Myndigheten skall både i sin betjäning och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken."

Astrid delar Hägglunds uppfattning

På Internytts sida (http://www.yle.fi/internytt/ ) kan du läsa (och lyssna till) general Hägglunds kommentar om EU:s försvarssamarbete och Nato.

Hägglund uppmanar Finland att satsa mer på att utveckla EU:s försvar än att älta frågan om Natomedlemskap. Ordföranden för EU:s militära kommitté Gustav Hägglund säger för Radio Vega Aktuellt att den senaste tidens meningsskiljaktigheter mellan Europa och USA gällande Irak påverkar visserligen Nato och FN, men inte utvecklingen av EU:s försvar.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP