SFP-RKP

Motstridiga uppgifter om lakritspipan i EU:s förebyggande av rökning

Strasbourg, 20.11 2002

På grund av de motstridiga uppgifter som funnits i den finländska pressen angående lakritspipans öde i samband med diskussionen om EU:s rekommendation om förebyggande av rökning, känner jag mig tvingad att nu återkomma i frågan. Så som jag tidigare konstaterat fanns lakritspipförbudet som ett tillägg till rekommendationen och själva rekommendationen skulle inte ha varit bindande för medlemsstaterna.

Thors vill ha klarläggning av certifieringen av ekospannmål

Astrid Thors vill veta vad kommissionen anser om de tyska köparnas krav om certifiering av varje enskilt parti ekospannmål. I ett spörsmål konstaterar Thors att den finländska exporten av ekospannmål för tillfället ligger nere. Orsaken är att de tyska uppköparna inte godkänner den certifiering som de finländska myndigheterna praktiserat. Tyskland kräver att varje enskilt parti förses med ekocertifikat medan de finländska myndigheterna inte anser detta vara nödvändigt.

Aktualitetsdebatt om EU

Svenska riksdagsgruppen har flera gånger efterlyst ett bättre beslutsfattande i EU. Den nationella behandlingen av EU-ärenden är för snabb och för skyddad för insyn för att vi skall kunna tala om en faktisk parlamentarisk kontroll. Att Finlands behandling av EU-ärenden framförs som exemplarisk är smickrande, men den kunde vara bättre även hos oss. Bland annat bör EU-ärenden debatteras oftare i plenisalen. Delaktigheten i EU-ärenden vilar ensidigt på Stora utskottets medlemmar, vilket begränsar kontakten till medborgarna, sade Håkan Nordman som höll gruppanförandet.

Svenska riksdagsgruppen uppmanar Lipponen att leda de mindre EU-länderna

- I det här skedet måste de mindre EU-länderna stå på sig gentemot de stora länderna och bilda en gemensam , stark och konstruktiv front. Statsminister Paavo Lipponen har redan prövat isen hos flera regeringschefer i detta ärende, och vi uppmanar statsminister Lipponen att ta initiativet och samla de mindre länderna till försvar av deras jämlika ställning. Vi tror han har förutsättningar att lyckas med detta, sade Håkan Nordman i Svenska riksdagsgruppens anförande.

Riksdagens aktualitetsdebatt om EU.s utvidgning och framtid 13.11.2002

Bra att kommissionen får en större roll i kärnsäkerhet

Bryssel, 6.11 2002

EU-kommissionens förslag om gemensamma europeiska normer för kärnsäkerhet är i princip att välkomna, konstaterade Astrid Thors, med anledning av kommissionens förslag om mera enhetliga bestämmelser om kärnsäkerhet. Min erfarenhet är att den gemensamma europeiska synen på kärnsäkerhet har varit mera strikt än vad den finländska strålsäkerhetscentralen ställt upp. Erfarenheten visar att det slag av jämförelse mellan olika länder, som föreslås, leder till en bättre förvaltning.

Svenska riksdagsgruppen föreslår att Puro-paketets pensionsuträckningsgrund för vård av barn fördubb

Det sk. Puro-paketet är välkommet med tanke på att flera föräldrar, ofta mammor, i gällande system inte har intjänat någon pension alls. Enligt regeringens förslag skulle pensionen räknas ut på samma sätt som om föräldrarna hade en lön på 500 euro i månaden.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP