SFP-RKP

Parlamentet bör känna sitt ansvar för miljön och den offentliga sektorn

Reglerna om deen offentliga upphandlingen - det handlar om att vi skall se till att reglerna är så klara att det inte finns risk för maktmissbruk och korruption, vänskapspolitik. Det är därför viktigt att vi åstadkommer den förenkling såsom avsikten varit. Vi talar om en årlig marknad som representerar en tionde del av EU-ländernas BNP.

Men risken finns nu att Parlamentet håller på att missa sitt uppdrag - att se till att upphandlingen kan fungera rätt - utskottets förslag skulle sätta många begränsningar på förfarandet och kan tom stå skattebetalarna i Europa dyrt.

Session i Strasbourg 30.6-3.7. 2003

En verklig miljösession

Frågor med anknytning till miljön dominerar Europaparlamentets sista session i Strasbourg före sommaruppehållet. En ändring av direktivet om livsmedelstillsatser, reglerna om godkännande och märkning av gmo och handel med utsläppsrätter kommer upp. Vidare måste parlamentet besluta om förslagen till nya regler för den offentliga upphandlingen. Det nya italienska ordförandeskapet presenterar sig och det magra toppmötet i Thessaloniki diskuteras.

Blir det ett GMO-beslut eller har Bush retat upp Meparna ?

Regeringen bör vara aktiv inom EU-politiken

- Det kompromissförslag som ligger som grund för förhandlingarna är för Finlands del otillfredsställande.- Finlands regering måste med kraft hävda tre tidigare toppmötens uttalanden om att jordbruk skall kunna utövas lönsamt på alla områden inom EU där det traditionellt idkats, ansåg Gestrin.
Om förhandlingsresultatet blir otillfredsställande, vill Svenska riksdagsgruppen påminna om skrivningen i regeringsprogrammet som säger att "det nationella stödet bedöms med beaktande av resultatet i EU-förhandlingarna".

Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt

(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03)

Framtidskonventet föreslår att bevarandet av havens biologiska resurser skall tillhöra unionens exklusiva kompetens eller behörighet, medan fisket i övrigt skall vara ett område där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Det skulle alltså bli EU som ensamt bestämmer om vilka djurarter som skall skyddas och hur de skall skyddas. Däremot skulle medlemsländerna ha delat ansvar för att fatta beslut om det sätt på vilket fisket utövas.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP