SFP-RKP

PARLAMENTET FÖRST, SEDAN RIKSDAGEN

-Jag har för avsikt att fortsätta mandatperioden ut i Europaparlamentet även om jag blir invald i riksdagen från Nylands läns valkrets. Detta beslut har jag träffat redan för ett bra tag sedan och min avsikt var att offentliggöra det i samband med kampanjstarten om en dryg vecka, tillkännagav Astrid Thors vid en presskonferens på fredagen.

Gunnar Jansson premierad med Freudenthal-medaljen.

Partiordförande Jan-Erik Enestam sade i sitt tal att Gunnar är speciell som åländsk riksdagsman, eftersom han inte nöjt sig med att sköta enbart åländska frågor utan han har gjort stora insatser inom många andra ämnesområden som parlamentariker. Speciellt nämnde Enestam den stora aktning man inom Europarådet har för Jansson.
Gunnar Jansson har varit medlem av riksdagen och Svenska riksdagsgruppen sedan 1983.
Svenska folkpartiet har delat ut medaljen sedan 1936 "för att hedra om svenskheten särskilt förtjänta personer". Medaljen har inte delats ut på flera år.
17.1.2003

Omröstningen om de regionala myndigheternas roll i framtidens Europa en besvikelse

Strasbourg 15.1 2003

Europaparlamentet röstade på tisdagen om de regionala och kommunala myndigheternas roll i det framtida Europa. Rapporten innehöll allmänna rekommendationer samt ändringsförslag till vissa artiklar i fördragen. Den ger ett mandat åt Parlamentets företrädare i konventet hur de skall driva regioners och kommuners intressen. Rapporten talar för en större roll för regionerna vad gäller deltagande i den europeiska beslutsprocessen och understryker behovet av konsultation angående lagstiftning och förverkligandet av gemenskapspolitiken.

Responsdebatt om framtidsredogörelsen

"I framtidsutskottets betänkande får IT-samhället en central roll. Det är skäl att inledningsvis påpeka att IT-tekniken är ett redskap som kan vara till stor hjälp om det används rätt. I svenska riksdagsgruppen vision om framtiden vill vi i alla fall först och främst betona andra frågeställningar som avgörande med tanke på både regionalpolitiken och befolkningspolitiken", sade Christina Gestrin i gruppanförandet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP