SFP-RKP

Finland bör minska hälsoskillnaderna i närområdet!

De nordliga länderna, EU och Ryssland möts den 27-28 oktober i Oslo för att slå fast riktlinjer för hur man tillsammans skall kunna minska hälsoskillnaderna i våra närområden. Mötet sker på högsta nivå och bl.a. Finlands statsminister skall delta. Samarbetet skall ske inom ramen för den nordliga dimensionen. Hälsogapet mellan öst och väst är enormt när det gäller t.ex. förekomsten av HIV och tuberkulos. Gränsöverskridande åtgärder är nödvändiga för att råda bot på detta samt för att stoppa den växande prostitutionen.

Responsdebatt om regeringens EU-redogörelse

Medan känslosvallet har gått högt under EU-debatten i våra grannländer har behandlingen av regeringens EU-redogörelse kunnat ske i en lugn och uppbygglig stämning här i riksdagen. Det är bra. Finlands för-handlare har en starkare position vid förhandlingsbordet då de kan hänvisa till ett enigt parlament. Svenska riksdagsgruppen ger sitt stöd för regeringens linje. Eftersom det i utskottsbehandlingen visat sig att det råder bred enighet om de flesta problemen i redogörelsen, kommer jag här närmast att gå in på frågor och utmaningar som EU och dess medlemsländer står inför.

Svenska riksdagsgruppen vill stöda barn och familjer med sina budgetmotioner

Pehr Löv vill med en lagmotion förhindra att höjningen av barnbidragets
ensamförsörjartillägg sänker utkomststödet i motsvarande grad. I en anknytande budgetmotion vill Löv kompensera kommunerna för den utgiftsökning detta skulle medföra. Löv äskar också om mera pengar för att trygga frontveteranernas möjlighet till
rehabilitering varje år.

Regeringens budgetförslag för år 2004

Regeringens prioriteringar och ekonomiska politik debatterade vi här i riksdagen flera gånger under våren och försommaren och budgetberedningen blev därför också mindre dramatisk än vad vi varit vana vid. Prioriteringarna i budgeten har sin förankring i det färska regeringsprogrammet och nu är det dags för regeringen att med målmedvetna medel omsätta regeringsprogrammet i praktiken.

Det jobbas intensivt med dioxinfrågan i Östersjön

I slutet av mars 2004 kommer en arbetsgrupp att för EU-kommissionen lägga fram nya förslag till åtgärder och rekommendationer för att minska dioxin och PCB i Östersjöfödan. Detta kom fram i kommissionär Wallströms svar på Astrid Thors fråga om vad som görs för att minska dioxinhalten i födan från Östersjön.
Den arbetsgrupp som Wallström refererade kommer att tillsättas nu i september 2003 för att samordna övervakningen av dioxiner och PCB i Östersjön.

Finland bör få EU:s institut för språklig mångfald

Det är en logisk följd av att EU både i grundrättsstadgan och i utskastet till grundlagsfördrag har som ett värde att respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald att Europaparlamentet idag debatterar språklig mångfald och för de andra institutionerna föreslår hur vi skall gå praktiskt tillväga konstaterade Astrid Thors i en debatt i Europaparlamentet på torsdagen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP