SFP-RKP

Gruppanförande om budgeten för år 2003

Budgeten 2003 uppgörs i en ganska osäker ekonomisk tid. Dagligen nås vi av oroväckande signaler om det ekonomiska läget - globalt och nationellt. Varje dag kan man i någon tidning läsa fromma förhoppningar om att nu börjar det ljusna på aktiemarknaden. Lyftet har tillsvidare uteblivit. Positivt är dock att bruttonationalprodukten har ökat kontinuerligt sedan februari. I budgetförslaget ser vi att skatteintäkterna har sjunkit i takt med nedgången på börserna vilket har lett till att regeringen föreslår att staten upptar lån igen.

Inom familjepolitiken innehåller budgeten flera nyheter som tillfredsställer Svenska riksdagsgruppen

I framtiden skall det vara en självklarhet för varje nybliven pappa att bli hemma med sitt barn. Alltför många barn och unga saknar en fadersroll. Pojkar från splittrade hem möter många kvinnor på sin väg genom daghem, lågstadiet, eftis, sedan högstadiet etc. Många pojkar möter sin första manliga "fadersgestalt" i det militära. I det skedet har pojkarna mognat till män. Erfarenheterna från Sverige visar att de pappor som utnyttjat sin pappamånad i allt större utsträckning tar större ansvar för familjen bl.a. genom att stanna ännu längre hemma med barnen efter pappamånadens slut.

Språklagen nu i riksdagen

Språklagsreformen är en del av uppföljningen av den s.k grundrättighetsreformen som trädde i kraft år 1995. Då fastslogs i moderniserad form principen om landets två likvärdiga national-språk. Lagförslaget strävar till att modernisera vår 80 år gamla språklagstiftning. I en rättsstat av EU-snitt är det ett måste att lag och verklighet fås att stämma överens med varandra.

Amina Lawal måste beredas asyl i Europa

Domen utfärdad av Shariadomstolen i staten Niger i Nigeria som dömde Amina Lawal till döden genom stening har med skäl upprört hela världen. Förslag om att EU skulle avbryta förbindelserna med Nigeria är inte fruktbara för att förbättra kvinnors och barns situation konstaterade europaparlamentariker Astrid Thors med anledning av en debatt om detta i Europaparlamentet på torsdagen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP