SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen kräver försnabbad tidtabell för Östersjöprogrammet.

Sommarens havsundersökningar i Finska viken visar nämligen att situationen är ännu allvarligare än vad forskarna har trott. Det är alarmerande att totalt syrelösa bottenområden breder ut sig över vidsträckta områden. En av följderna av detta är att strömmingens lekplatser förstörts och strömmingen mer eller mindre försvunnit på många håll i vår skärgård.
Svenska riksdagsgruppen anser därför också att jordbrukets special miljöstöd bör öka snabbare än vad som föreslogs i den föregående regerings östersjöprogram.

Stoppa utflaggningen!

Gruppen anser att regeringen bör ta rederiernas planerade utflaggningar på allvar och därför omforma sjöfartsstödet. Svenska riksdagsgruppen för fram en egen modell som bevarar de finländska arbetsplatserna inom sjöfarten. Modellen går i korthet ut på följande:1. Rederibeskattningen omformas så att vinstmedel som öronmärks för investeringar i tonnage inte beskattas.2. Det nationella stödet som idag är hälften av Sveriges och övriga EU-länders stöd, omformas så att en del av sjömansskatten avlyfts, en del av pensions- o.dyl.

Svenska riksdagsgruppen vill öka satsningarna på grundskolan.

I finansministeriets förslag till budget för år 2004 sänks momentet för den allmänbildande utbildningen med drygt fem miljoner euro som en följd av att årskullarna minskar. I budgetförslaget överförs de inbesparade fem miljonerna till eftermiddagsvården. Svenska riksdagsgruppen anser att resurserna för den allmänbildande undervisningen bör hållas på samma nivå som år 2003 och att den teoretiska inbesparningen återinvesteras i skolorna för att garantera en högklassig allmänbildande under visning i hela landet.

Parlamentet bör känna sitt ansvar för miljön och den offentliga sektorn

Reglerna om deen offentliga upphandlingen - det handlar om att vi skall se till att reglerna är så klara att det inte finns risk för maktmissbruk och korruption, vänskapspolitik. Det är därför viktigt att vi åstadkommer den förenkling såsom avsikten varit. Vi talar om en årlig marknad som representerar en tionde del av EU-ländernas BNP.

Men risken finns nu att Parlamentet håller på att missa sitt uppdrag - att se till att upphandlingen kan fungera rätt - utskottets förslag skulle sätta många begränsningar på förfarandet och kan tom stå skattebetalarna i Europa dyrt.

Session i Strasbourg 30.6-3.7. 2003

En verklig miljösession

Frågor med anknytning till miljön dominerar Europaparlamentets sista session i Strasbourg före sommaruppehållet. En ändring av direktivet om livsmedelstillsatser, reglerna om godkännande och märkning av gmo och handel med utsläppsrätter kommer upp. Vidare måste parlamentet besluta om förslagen till nya regler för den offentliga upphandlingen. Det nya italienska ordförandeskapet presenterar sig och det magra toppmötet i Thessaloniki diskuteras.

Blir det ett GMO-beslut eller har Bush retat upp Meparna ?

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP