SFP-RKP

Gällande omröstningen i det tillfälliga utskottet för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen

GÄLLANDE OMRÖSTNINGEN I DET TILLFÄLLIGA UTSKOTTET FÖR HUMANGENETIK OCH ANNAN NY TEKNIK INOM DEN MODERNA MEDICINEN

En kommentar efter omröstningen den 6 november av förslaget till resolution, som det tillfälliga utskottet för humangenetik utarbetat, vars slutliga ståndpunkt motsätter sig finansiering av forskning på embryonala stamceller:

"En balanserad regional utveckling med i EU:s framtidsdiskussion"

Den regionala obalansen är större i EU idag än i USA. I de flesta EU-länder finns regioner med stora avfolkningsproblem. Samtidigt lider de stora metropolerna av oerhörda problem, med väldigt negativa konskvenser för människor och miljö.

Det nuvarande grundfördraget för EU innehåller som mål sk ekonomisk och social sammanhållning. Det innebär att åtgärder skall sträva till att utjämna skillnader i ekonomisk ställning och att hänsyn tas till sociala faktorer såsom arbetslöshet. Därför har den nuvarande regionalpolitiken svårt att ta hänsyn till bestående geografiska handikapp.

EG-domstolens tobaksbeslut stoppade en obehärskad utveckling av EU

Torsdagens beslut i EG-domstolen att upphäva direktivet mot tobaksreklam var ytterst välkommet. De finländska medborgarna och medborgarorganisationerna har ingen orsak att beklaga att direktivet föll konstaterade Astrid Thors i Sibbo på söndagen. Domstolens avgörande innebär en garanti för att en gränslös och grundlös överföring av makt till EU inte kan äga rum. Beslutet ger också rum för nationella regler om reklam till skydd för konsumenterna.

Astrid Thors tillbakavisar planerna på tvådelat system för fritidsbåtars avgasutsläpp

Syftet med den föreslagna ändringen av detta direktiv är att införa harmoniserade bestämmelser för avgasutsläpp och buller från motorer som är avsedda att installeras på fritidsbåtar och att förstås att minska den negativa effekten på miljön av fritidsbåtar. Kommissionens förslag innebär att avgaserna från fritidsbåtar måste minska med 53%. Efter denna minskning kommer fritidsbåtsindustrin att stå för endast 0,16% av alla föroreningar inom EU.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP