SFP-RKP

Finland skall fortfarande vara ett aktivt land i EU och inte ägna sig åt skuggboxning i försvarspolitiken

Det finns beklagligtvis många tecken på att starka krafter i regeringen vill ändra grunddragen i Finlands EU-politik konstaterade Astrid Thors vid Europadagens huvudfest i Vasa.

Under de tidigare regeringarna har Finlands EU-politik präglats av ett aktivt deltagande i att utveckla EU. Ledstjärnan har varit att ett starkt EU är viktigt för Finland. Ju mera uppbyggande vi kan vara i allmänna frågor, dess bättre möjligheter har vi att driva våra nationella intressen. Genom att vara med i kärnan och genom att städa de gemensamma institutionerna uppnår vi bäst våra mål.

Konkurrensverket bör noggrant granska Postens köp av Leijonajakelu

Postens köp av huvuddelen av Leijonajakelu är en mycket dålig nyhet konstaterade Astrid Thors. Köpet offentliggjordes på onsdagen, men inga detaljer om priset gavs. Leijonajakelu har en mycket dominerande position inom distributionen av tidningar -vilket syns i företagets prissättning. Uppenbarligen omintetgör köpet Postens planer på att ändra sin distribution så att Posten kunde vara ett alternativ till Leijonajakelu vilket är beklagligt, särskilt ur mindre tidningars synvinkel.

Gestrin: Vårdnadshavaren skall få välja språket i eftisvården

- Enligt det nya regeringsprogrammet skall lagstiftning beredas på detta område, vilket är bra. Genom lagmotionen vill jag att regeringen beaktar mina förslag i sin beredning, motiverar Gestrin.
Utbudet av morgon- och eftermiddagsvård varierar starkt i de olika kommunerna eftersom kommunerna inte enligt lag är skyldiga att sörja för att morgon- och eftermiddagsvård står till buds. Enligt Gestrin kan regeringen inte längre låta bli att reagera.

Partistyrelsen och riksdagsgruppen tar ställning till regeringsmedverkan måndagen den 14 april kl. 1

Före partistyrelsemötet sammanträder Svenska riksdagsgruppen för att formulera sin åsikt gällande en eventuell medverkan i Jäätteenmäkis regering.
Enligt Sfp:s stadgar skall partistyrelsen och riksdagsgruppen gemensamt fatta beslut om regeringsmedverkan. I samband med belsutet skall båda organens åsikt utredas.
14.4.2003

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP