SFP-RKP

Fränt replikskifte om studentsvenskan i responsdebatten.

Mikaela Nylander har lämnat en reservation till kulturutskottets betänkande om ändringen av gymnasielagen. Hon föreslår att Studentexamen omfattar minst 5 prov; provet i modersmål och litteratur samt provet i det andra inhemska språket samt enligt eget val tre prov av en grupp som består av provet i ett främmande språk, provet i matematik och två prov i realämnena. Utöver dessa obligatoriska prov kunde examinanderna delta i ett eller flere extra prov.

Skendebatt om jordbrukspolitik

Svenska folkpartiets representanter kommer aldrig att stöda så radikala nedskärningar av jordbruksstödet utan fortsätter att stöda en politik som möjliggör att jordbruk kan idkas i alla delar av unionen.

Däremot är jag fullt nöjd med den jordbrukspolitik som förts av ELDR-gruppen i Europaparlamentet som under den gångna mandatperioden varit aktivt framme för att säkra finländska och nordliga intressen när europeiska jordbrukspolitiska beslut tas.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP