SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos: Öppnade möjligheter för Övermalax kabel-tv at

I lagtetxtens motiveringar konstateras att programinnehållens samtidighet och det att innehållen inte ändras vid utsändningen är det avgörande, däremot inte den använda utsändningstekniken, utsändningsfrekvensen eller annan sådan teknisk egenskap av den till utsändning använda signalen. Ulla-Maj Wideroos betecknar det nya lagförslaget som en seger för Svenska folkpartiet.

Kommissionen vill fortsätta övervaka ansökarländerna efter anslutningen

Kommissionens rapport om EU:s utvidgning innehöll inte stora överraskningar. Att tio länder skall komma med i EU 2004 var en väntad rekommendation. Kommissionen räknar med att anslutningsfördraget kan undertecknas tidigt nästa vår. Efter det skulle ansökarländerna delta som observatörer i EU:s kommitter och rådgivande organ. Vi kan alltså räkna att ansökarländerna är del av EU:s vardag redan nästa vår.

Responsdebatt om redogörelsen om barns och ungas väl

Barnen är vår framtid. Många barn lyckas och har enorma möjligheter i kunskapssamhället med öppna gränser till hela världen. Men, alla barn mår inte bra och har inte en lycklig framtid. En gemensam nämnare för barn som misslyckats är ett bristande vuxenstöd. Får ett barn inte uppskattning och upplever tillit redan under de två första levnadsåren kan framtiden vara spolierad. Barndomen är en snabbt passerande livsfas och politiska beslut grundar sig inte tillräckligt ofta på analyser av konsekvenser. Barnen har inte en tillräckligt hög prioritet i den politiska diskussionen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP