SFP-RKP

Astrid Thors i Geneve på IPU möte 28.9.04:

Bindande avtal behövs mot illegal handel med sk småvapen

Under mötet för Kommitten för Fred och Internationell säkerhet under IPU:s generalförsamlings möte tog Astrid Thors upp handeln med internationella sk små vapen, som årligen dödar minst 500 000 människor. Den internationella handeln med illegala vapen är idag en betydande finansiär av lokala och regionala konflikter; i samma klass som droger och människohandeln.

Enestam: Klarhet i företagarbegreppet behövs!

- Exempel på detta finns bland annat inom båtbranschen men också inom den offentliga sektorn. Personer som via bolag sålt sina undervisningtjänster till Arbetarsinstitut har tex ansetts vara i anställningsförhållande.
- Det här är ytterst problematiskt eftersom uppdragsgivaren en lång tid efter att uppdraget slutförts, kan hamna att betala arbetsgivaravgifter, och företagaren i sin tur beskattas för löneinkomst och inte som näringsidkare. Det är inte rimligt att vi i Finland har regler som gör

Svenska riksdaggruppen är inte villig att ändra subjektiva rätten till dagvård.

Svenska riksdagsgruppen godtar inte dessa argument.
- Problemet är inte missbruket av kommunal service. Problemet är att familjerna inte erbjuds andra flexibla lösningar som motsvarar deras behov.
- Många familjer är inte i behov av en heldagsplats inom dagvården. Tyvärr erbjuder få kommuner andra möjligheter. För flera familjer skulle det optimala vara att ha barnen halva dagen på dagis eller i lekparkverksamhet. Eftermiddagen eller förmiddagen skulle erbjuda föräldern tid att t.ex. söka jobb eller koncentrera sig på att ta hand om ett nyfött barn.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP