SFP-RKP

Nej till betal-tv!

Svenska riksdagsgruppen motsätter sig förslaget att göra Rundradion till betal-TV. Europeiska mediekoncerner som gjort storsatsningar i betal-TV har antingen gått i konkurs eller hamnat i stora finansiella problem.

Thors poängterar privatjaktens särdrag i reglerna för livsmedelshygien

Europaparlamentets miljöutskott röstade på onsdagen om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung. Frågan är intressant speciellt ur finländsk synvinkel då jakten kom att bli omstridd.

Lyckligtvis ledde aktivitet i denna fråga till att vi fick flera av våra ändringsförslag antagna vilka förhindrade att vi skulle ha fått svårigheter bl.a. för älgjakten i Finland, konstaterade Astrid Thors.

Barn- och ungdomspolitiska redogörelsen

Hemska våldsdåd i smaklös TV-stil med ungdomar som förövare måste fungera som väckarklocka. Det är ett symptom på illamående bland de unga och resultatet av att en del av våra barn växer upp i en omgivning med otydliga regler för vad som är rätt eller fel. I våldsbestyckad TV-underhållning löser man för det mesta konflikter med en rak höger. Flyttningsrörelsen har lämnat barnens mor- och farföräldrar samt släktingar långt borta och bidrar till rotlöshet. Det sociala nätverket kring familjerna blir ihåligare.

Statsrådets redogörelse om medborgarengagemang

I samband med att effekterna av den nya kommunallagen behandlades i riksdagen efterlyste Svenska riksdagsgruppen en ordentlig demokratidiskussion. Den aktuella redogörelsen är en bra sammanfattning av medborgarnas påverkningsmöjligheter, rättigheter som stiftas om i flera lagar. Trots att påverkningsmöjligheterna tveklöst är många är ändå medborgarnas intresse för politik begränsade. Den naturliga frågan som följer av detta är: Finns det andra djupgående förändringar i samhället som resulterat i svagt intresse för politik, något som inte ens nya påverkningsmöjligheter kan råda bot på?

Fusionen av Sonera och Telia

För att kunna hävda sig i konkurrensen med de mycket större internationella teleoperatörerna är det viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan företagen i Norden. Fusionen Sonera-Telia är ett exempel på en bra nordisk lösning under nya marknadsvillkor. Med detta följer Sonera Nordea och Stora Enso i fotspåren. Tillsammans bilder Sonera och Telia en solid koncern med god riskhanteringsförmåga. För placerare i Sonera, inte minst för den finska staten som största ägare, är detta goda nyheter då osäkerheten kring företagets ekonomi nu minskar.

Förbättra småföretagarnas villkor

I juni ifjol presenterade utredningskvinnan Mirjami Laitinen flera förslag i detta syfte. Hon föreslog bl.a. att mervärdesskatteredovisningen för företag med en omsättning under 50.000 euro skulle ske tre gånger i året, i stället för månatligen. Tillfälliga samt små arbetsgivare skulle också beredas möjligheten att betala alla arbetsgivaravgifter på en gång. Rapportens förslag har inte förverkligats.

Aktualitetsdebatt om nordiskt samarbete

Vi hedrar idag Nordens dag med en aktualitetsdebatt i riksdagen. Vi kunde samtidigt fira välfärdssamhällets dag och de öppna gränsernas dag, så pass typiskt nordiska är också de fenomenen. Men hur är det med gränslösheten för den enskilda Norden-medborgaren? Vi har ju konventioner som skall trygga nordbornas rättigheter vid flyttning mellan länder. Det gäller socialförmåner, arbetsmarknad, utbildning o. a. Tyvärr har det visat sig att medborgarna har blivit besvikna när de flyttat.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP