SFP-RKP

Skulle ingen ta ansvar för TBT-skador på miljön i Nordsjö?

(om utkastet till regler om ansvar för miljöskada)

Om de konservativa i Europaparlamentet får igenom sin vilja innebär det att verksamhetsutövare kan gå fria
från ansvar för att städa upp efter sig. Det är uppseendeväckande att Europaparlamentet inte verkar vara en
förkämpe för en bättre miljö i Europa, utan tvärtom mera konservativ än ministrarna.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP