SFP-RKP

Riksdagsgruppens sommarmöte 2004: Ökad sysselsättning är nu viktigast.

Därtill är det viktigt att regeringen enas om en riktad satsning för att stöda sysselsättningen i låglönebranscherna. Svenska riksdagsgruppen kan dock inte omfatta en modell som skulle finansieras genom en allmän höjning av arbetsgivaravgifterna.
Svenska riksdagsgruppen anser att hushållsavdraget måste utvecklas och utvidgas för att öka sysselsättningen i servicebranscherna. Det bör t.ex. vara möjligt för barn att köpa hushållstjänster åt sina föräldrar. Även föräldrar bör kunna köpa tjänster åt sina vuxna barn.

Enestam: Översvämmade områden bör få statligt stöd!

- Jag har bett Västra Finlands miljöståndsverk påskynda behandlingen av rensningsplanen för Vörå å, som miljöcentralen har inlämnat för godkännande. Jag hoppas också att Oravais kommun tar ini-tiativet till en rensningsplan för Kimo å, konstaterade Enestam. En rensning skulle, enligt experter, ändå inte ha kunnat hindra denna katastrof eftersom vattenmassorna var så exceptionellt stora.
Miljöminister Enestam träffade också lokala Sfp:are och diskuterade det kommande kommunalva-let.

Fränt replikskifte om studentsvenskan i responsdebatten.

Mikaela Nylander har lämnat en reservation till kulturutskottets betänkande om ändringen av gymnasielagen. Hon föreslår att Studentexamen omfattar minst 5 prov; provet i modersmål och litteratur samt provet i det andra inhemska språket samt enligt eget val tre prov av en grupp som består av provet i ett främmande språk, provet i matematik och två prov i realämnena. Utöver dessa obligatoriska prov kunde examinanderna delta i ett eller flere extra prov.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP