SFP-RKP

Riksdagen slopade fastighetsskatten på vatten

- Nuvarande beskattningspraxis har varit problematisk på grund av att den har varit otydlig och ojämlik i flera hänseenden. Beskattningsvärdet har varierat kraftigt mellan olika kommuner och skatteförvaltningens uppgifter över ägarna har inte varit tillförlitliga. Beskattningspraxisen beträffande privata vattenområden har därför varit väldigt slumpmässig inom kommunerna. Därför var det här en rättvisefråga, sade gruppordförande Christina Gestrin i onsdagens responsdebatt.

Astrid Thors om Inkomstpolitiska avtalet

Statens skattesänkningspaket är orättvist mot pensionärer och andra icke-förvärvsarbetande

Uppgifter ger vid handen att staten som sin del av det inkomstpolitiska avtalet hjälper till med skattelättnader, bla i form av en höjning av det sk förtjänstinkomstavdraget. Såsom redan framgår av namnet är det ett avdrag som bara ges för löneinkomster. Det betyder att andra grupper inte kan dra nytta av det.

InPo - En god lösning!

 -Avtalet ger tack vare sin längd nödvändig stabilitet och svarar på de krav som den allt mer globaliserade ekonomin ställer på oss, sade Enestam på tisdagen. Det faktum att en förhandlingslösning kunde nås gör det
möjligt för regeringen att sänka inkomstskatterna under resten av regeringsperioden.
- Detta är nödvändigt för att trygga sysselsättningen och för att hålla uppe köpkraften underströk Enestam.

Gruppordförande Gestrin vill stöda övergång från olja till förnybara energiformer

- Det är viktigt att strategin innehåller konkreta åtgärder för att sporra småhusägare att övergå från oljeuppvärmning till förnybara energiformer. De stigande oljepriserna har fått många intresserade av alternativa uppvärmningsmetoder.
- Det är viktigt att Finland aktivt går in för att ta ibruk ny miljövänlig teknik. Genom att nu stöda småhusägare som besluter sig för att byta från olja till förnybar energi kan utsläppen av koldioxid minska från småhus. Också i Sverige tar man ibruk stöd för konvertering från oljeuppvärmning till förnybar energi.

Äntligen avskaffas fastighetsskatten på vatten

- Beskattningen av vattenområden har inte varit lika för alla. Beskattningsvärdet har varierat kraftigt mellan olika kommuner och skatteförvaltningens uppgifter över ägarna har inte varit tillförlitliga. Beskattningspraxisen beträffande privata vattenområden har därför varit väldigt slumpmässig inom kommunerna. Därför var det här en rättvisefråga, bedömer gruppordförande Christina Gestrin.
Lagen, som har beretts under ledning av minister Wideroos (sfp), kommer inte att ha några konsekvenser för statens inkomster eftersom intäkterna från fastighetsskatten har varit obetydliga.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP