SFP-RKP

Enestam: Satsningar på språkbadsundervisning behövs!

- Undersökningar visar att denna undervisningsform öppnar dörren, inte
enbart till kunskaper i de båda nationalspråken, utan också till övriga språk sade Enestam som besökte Drumsö 30.8.
- Det finns flera områden som kunde utvecklas inom språkbadet. Undervisningen måste bl.a. få en klarare och tydligare ram än vad vi har i dagens läge. Därför behövs en förordning om språkbadsundervisningen i de båda inhemska språken, konstaterade Enestam.

Jordbruket lider av att det saknas stark konsumentrörelse i Finland

Landsbygden och jordbrukarna i Finland lider av att det i vårt land saknas en stark konsumentrörelse. Under sommarens lopp har handeln flere gånger hävdat att vi konsumenter vill ha mat till lägre priser. Eftersom det inte finns en stark konsumentrörelse jämförbar med den i många andra länder - har påståendena fått stå oemotsagda. Jordbrukarna känner sig många gånger hårt pressade. Samtidigt finns det starka belägg på att de finländska konsumenterna vill ha tillgång till inhemska livsmedel och livsmedel vars ursprung de känner.

Sommarmötet 2004: Engagerade invånare stärker kommunen

 - Det är farligt att invagga sig i tron att samhället och kommunen lever vidare automatiskt av sig själv. För att närsamhället skall utvecklas krävs en insats av invånarna. Därför vill vi uppmana alla att aktivera sig i det kommunala beslutsfattandet.
Svenska riksdagsgruppen påminner om att representationen i flera olika organ avgörs i samband med kommunalvalet.
- Det gäller t.ex. sjukvårdsdistrikten där det är av stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen att det i de beslutande organen finns personer kämpar för vård på eget modersmål.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP