SFP-RKP

Skydda "Vårt Land" i lag

Under de drygt 150 åren som gått sedan uruppförandet av Vårt Land har sången uppnått en status som landets officiella nationalsång. Den har ljudit högt och fritt under mången självständighetsdag och under en hel del andra högtider. År efter år har vi även längtat efter att få höra den under ett otaligt antal internationella sporttävlingar.

Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin lagmotion: Räntor på aravalån måste bli avdragsbara i beskatt

- Gällande lagstifting härstammar från tiden då marknadsräntan vara över 10%, medan den fasta aravaräntan var betydligt lägre. Därför ansågs det då oskäligt att också räntor på aravalån skulle bli avdragsgilla, förklarar gruppordförande Ulla-Maj Wideroos.
- Nu har dock situationen förändrats och de marknadsbundna låneräntorna kan vara flere procentenheter lägre än aravalåneräntorna. Denna begränsning av avdragsrätten leder till att personer som beviljats aravalån försätts i en ojämlik situation jämfört med övriga lånetagare, säger Wideroos.

Interpellationsdebatt om den grå ekonomin

Den grå ekonomin är en del av den ekonomiska brottsligheten. Verksamheten behöver inte i och för sig vara olaglig, men nationalekonomiskt är det fråga om ekonomisk verksamhet som inte ingår i BNP och som hemlighålles för att undvika skatter och avgifter. Den fiskala brottsligheten är större, eftersom en del av den verksamhet som undanhållits skatt ingår i BNP. Det kan också vara fråga om verksamhet där man drar sig undan andra bestämmelser t.ex. på arbetsskyddets eller hygienens håll. Däremot kan t.ex.

Wideroos och Stenman:Bevara Vasa Sjukvårdsdistrikt!

"Det är en stor trygghet för österbottningarna att veta att man får specialsjukvård på svenska. Den tryggheten får vi inte pruta på Vi måste bevara Vasa sjukvårdsdistrikt," konstaterar Wideroos.
I det nationella hälsovårdsprojektet har Svenska folkpartiet hela tiden betonat möjligheterna också till småskaliga, skräddarsydda lokala lösningar.
"Det som fungerar ska inte rivas upp eller fusioneras på ett konstlat sätt. Det här gäller i synnerhet enheterna inom hälso- och sjukvården i Svenskfinland," säger Stenman.

Motstridiga uppgifter om lakritspipan i EU:s förebyggande av rökning

Strasbourg, 20.11 2002

På grund av de motstridiga uppgifter som funnits i den finländska pressen angående lakritspipans öde i samband med diskussionen om EU:s rekommendation om förebyggande av rökning, känner jag mig tvingad att nu återkomma i frågan. Så som jag tidigare konstaterat fanns lakritspipförbudet som ett tillägg till rekommendationen och själva rekommendationen skulle inte ha varit bindande för medlemsstaterna.

Thors vill ha klarläggning av certifieringen av ekospannmål

Astrid Thors vill veta vad kommissionen anser om de tyska köparnas krav om certifiering av varje enskilt parti ekospannmål. I ett spörsmål konstaterar Thors att den finländska exporten av ekospannmål för tillfället ligger nere. Orsaken är att de tyska uppköparna inte godkänner den certifiering som de finländska myndigheterna praktiserat. Tyskland kräver att varje enskilt parti förses med ekocertifikat medan de finländska myndigheterna inte anser detta vara nödvändigt.

Aktualitetsdebatt om EU

Svenska riksdagsgruppen har flera gånger efterlyst ett bättre beslutsfattande i EU. Den nationella behandlingen av EU-ärenden är för snabb och för skyddad för insyn för att vi skall kunna tala om en faktisk parlamentarisk kontroll. Att Finlands behandling av EU-ärenden framförs som exemplarisk är smickrande, men den kunde vara bättre även hos oss. Bland annat bör EU-ärenden debatteras oftare i plenisalen. Delaktigheten i EU-ärenden vilar ensidigt på Stora utskottets medlemmar, vilket begränsar kontakten till medborgarna, sade Håkan Nordman som höll gruppanförandet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP