SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppen kommenterar robotbeslutet: Överenskommelsen om Nylands Brigad måste hålla

I samband den försvarspolitiska redogörelsen 2001 förändrades Nylands Brigads utbildningsuppgifter. Brigaden skulle börja utbilda rörliga kusttrupper och det rörliga kustartilleriet skulle ersättas med det moderna kustrobotsystemet.
- Om försvarsmakten vill göra förändringar på detta område måste det ske genom politiska beslut. Den försvarspolitiska redogörelsen var ett helhetspaket när det gäller omstruktureringarna inom försvarsmakten.

Direktivet om fritidsbåtar en arbetsseger för förnuftet

Den nu godkända ändringen avser att minska avgasutsläpp och buller från motorer på fritidsbåtar. På EU-nivå införs nu också bullerregler för vattenskotrar. Nya vattenskotrar som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2005 skall uppfylla direktivet. När kommissionen före utgången av 2006 skall se över direktivet, är det viktigt att vattenskotrarnas bullerfråga granskas ingående; att man uppnått de syften vi eftersträvar. I den skandinaviska skärgården är vattenskotrar bland de största bullerolägenheterna.

Statsministerns upplysning om arbetet i EU-konventet

Då Europas framtidskonvent skulle tillsättas var vi optimistiska inom svenska riksdagsgruppen. Erfarenheterna var goda från det första konventet 1999 till 2000 som under Gunnar Janssons ledning utarbetade europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna. Trots att det funnits ett stort behov att ruska om revirstriderna i regeringskonferenserna måste konventet kunna arbeta på ett sätt som skapar godkännande bland medlemsländerna, vilket är förutsättningen för ett gott resultat.

EU behöver en stark kommission

- Unionens största utmaning är att klargöra ansvarsfördelningen mellan unionen och medlemsländerna och att utveckla subsidiaritetsprincipen. Endast på det sättet kan unionens legitimitet bland invånarna stärkas. Nu, då konventet närmar sig målsnöret kan vi konstatera att detta har skett endast till en del.

Finland skall fortfarande vara ett aktivt land i EU och inte ägna sig åt skuggboxning i försvarspolitiken

Det finns beklagligtvis många tecken på att starka krafter i regeringen vill ändra grunddragen i Finlands EU-politik konstaterade Astrid Thors vid Europadagens huvudfest i Vasa.

Under de tidigare regeringarna har Finlands EU-politik präglats av ett aktivt deltagande i att utveckla EU. Ledstjärnan har varit att ett starkt EU är viktigt för Finland. Ju mera uppbyggande vi kan vara i allmänna frågor, dess bättre möjligheter har vi att driva våra nationella intressen. Genom att vara med i kärnan och genom att städa de gemensamma institutionerna uppnår vi bäst våra mål.

Konkurrensverket bör noggrant granska Postens köp av Leijonajakelu

Postens köp av huvuddelen av Leijonajakelu är en mycket dålig nyhet konstaterade Astrid Thors. Köpet offentliggjordes på onsdagen, men inga detaljer om priset gavs. Leijonajakelu har en mycket dominerande position inom distributionen av tidningar -vilket syns i företagets prissättning. Uppenbarligen omintetgör köpet Postens planer på att ändra sin distribution så att Posten kunde vara ett alternativ till Leijonajakelu vilket är beklagligt, särskilt ur mindre tidningars synvinkel.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP