SFP-RKP

Inga akuta hot mot värnplikten

I söndagens Västra Nyland ser Henrik Sandström dystert på Västra Nylands framtid. Det gör mig mycket besviken, för dylika attityder kan bli självuppfyllande profetior; det är bättre att spotta i händerna och vara aktiv än att tro att allt går illa. Jag delar inte heller hans syn på hur Sjundeås samarbete borde inriktas i framtiden.
Men särskilt akut är att korrigera ett yttrande om den allmänna värnplikten. Det gäller hans tro på att den allmänna värnplikten skulle upphöra inom en nära framtid, och att detta är ett hot mot Nylands Brigad.

Nylands Brigad skall bestå!

- Då riksdagen i onsdags godkände den säkerhetspolitiska redogörelsen slog man fast att Finland bevarar den allmänna värnplikten. Då försvaret följer det beslutet måste man också följa språklagens § 39 enligt vilken "minst ett truppför-band skall vara svenskt".
Svenska riksdagsgruppen ser det därför som omöjligt att dra in den svenskspråkiga utbildningen vid Nylands Brigad.
Inom Svenska riksdagsgruppen är man oroad över att diskussionen fått så stora proportioner.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP