SFP-RKP

Enestam: Klarhet i företagarbegreppet behövs!

- Exempel på detta finns bland annat inom båtbranschen men också inom den offentliga sektorn. Personer som via bolag sålt sina undervisningtjänster till Arbetarsinstitut har tex ansetts vara i anställningsförhållande.
- Det här är ytterst problematiskt eftersom uppdragsgivaren en lång tid efter att uppdraget slutförts, kan hamna att betala arbetsgivaravgifter, och företagaren i sin tur beskattas för löneinkomst och inte som näringsidkare. Det är inte rimligt att vi i Finland har regler som gör

Svenska riksdaggruppen är inte villig att ändra subjektiva rätten till dagvård.

Svenska riksdagsgruppen godtar inte dessa argument.
- Problemet är inte missbruket av kommunal service. Problemet är att familjerna inte erbjuds andra flexibla lösningar som motsvarar deras behov.
- Många familjer är inte i behov av en heldagsplats inom dagvården. Tyvärr erbjuder få kommuner andra möjligheter. För flera familjer skulle det optimala vara att ha barnen halva dagen på dagis eller i lekparkverksamhet. Eftermiddagen eller förmiddagen skulle erbjuda föräldern tid att t.ex. söka jobb eller koncentrera sig på att ta hand om ett nyfött barn.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP