SFP-RKP

Minister Ulla-Maj Wideroos: Sjöfartsstödet i grevens tid

-Äntligen har regeringen kommit till skott. När Sfp för fyra år sedan första gången lyfta upp frågan var det få som lystrade, nu finns det en allmän insikt om att sjöfarten är en viktig del av finländskt närings-liv. Den sysselsätter både direkt och en stor mängd underleverantörer som verkar överallt i landet. Den återhållsamma ståndpunkten i Finland har lett till att flera arbetsplatser försvunnit än nödvändigt, säger andra finansminister Ulla-Maj Wideroos i ett pressmeddelande.

Europaparlamentet gav en klar signal: stamcellsforskning behövs

I en omröstning på onsdagen gav europaparlamentet en klar signal till rådet och till det internationella forskarsamfundet och till patienter: vi måste gå vidare med alla former av stamcellsforskning. Med rösterna 298 mot 214 godkände parlamentet att EUs forskningsprogram från nästa år skall kunna finansiera embryonal stamcellsforskning under strikta villkor. Denna forskning behövs för att vi skall kunna minska mänskligt lidande och förstå mera av många sjukdomsmekanismer säger Astrid Thors i en kommentar direkt efter omröstningen.

Svenska riksdagsgruppen: Skattepaketet stimulerar företagandet

Sänkningen av samfundsskatten från 29 procent till 26 procent är en klar stimulansåtgärd för företagsamheten. Sänkningen av kapitalskatten till 28 procent leder bl.a. till att avkastningen ökar för aktiespararna och till en lättnad i beskattningen för primärnäringarna utan att de som har bostadslån drabbas oskäligt.
Regeringen valde att på förhand bereda sig på EG-domstolens beslut om att avstå från avoir fiscal-systemet. Avkastningen från börsbolag beskattas något hårdare, vilket vi försökte minimera. Avkastningen från de icke listade bolagen bihålls för de flesta.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP