SFP-RKP

Finland bör bli bäst på miljökunnande

Regeringen har i sin syn på Lissabonstrategin stött strävandena inom EU att befrämja denna kunskapssektor.
- Finland skall ha som mål att vara det ledande landet inom EU i miljökunnande och i utvecklandet och ibruktagande av miljöteknologi, anser svenska riksdagsgruppen. Miljöteknologi och energisnåla lösningar i industrin samt i hela det övriga samhället är en viktig konkurrensfaktor som sparar på både resurser och miljön. För vår exportmarknad kan denna bransch bli oerhört viktig, ifall de rätta satsningarna görs snabbt, framhåller svenska riksdagsgruppen.

Inga akuta hot mot värnplikten

I söndagens Västra Nyland ser Henrik Sandström dystert på Västra Nylands framtid. Det gör mig mycket besviken, för dylika attityder kan bli självuppfyllande profetior; det är bättre att spotta i händerna och vara aktiv än att tro att allt går illa. Jag delar inte heller hans syn på hur Sjundeås samarbete borde inriktas i framtiden.
Men särskilt akut är att korrigera ett yttrande om den allmänna värnplikten. Det gäller hans tro på att den allmänna värnplikten skulle upphöra inom en nära framtid, och att detta är ett hot mot Nylands Brigad.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP