SFP-RKP

Bybutikerna bör få samhällsstöd!

Många bybutiker har fått lov att stänga de senaste åren. Dagens mobila kunder tvekar inte att köra lite längre för att handla i en butik som erbjuder ett större varusortiment. I samtliga byar finns dock personer som är helt och hållet beroende av att det på gång- eller cykelavstånd finns en butik med de viktigaste matvarorna.
Bybutiker har kunnat bibehålla sin livskraft endast genom att utvidga sin verksamhet till andra serviceområden. Butiker har inlett samarbete med Posten Finland Abp och börjat med sidoförsäljning av bensin.

"Oppositionens röstningsbeteende är ofattbart."

- Svenska folkpartiet har länge talat för att äldre makars inkomster bör kunna slås ihop och att klientavgiften kunde utgöra maximalt 40% av inkomsterna. Så lyder också regeringens proposition från i våras. I social- och hälsovårdsutskottet röstade oppositionen och socialdemokraternas medlemmar emot regeringens förslag, berättar riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

PARLAMENTET FÖRST, SEDAN RIKSDAGEN

-Jag har för avsikt att fortsätta mandatperioden ut i Europaparlamentet även om jag blir invald i riksdagen från Nylands läns valkrets. Detta beslut har jag träffat redan för ett bra tag sedan och min avsikt var att offentliggöra det i samband med kampanjstarten om en dryg vecka, tillkännagav Astrid Thors vid en presskonferens på fredagen.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP