Nyheter

8.12.2017 | SFP-RKP

− Vad regeringens vårdreform för med sig är för många ännu i denna dag ett mysterium. Jag känner en stor oro för vad vårdreformen kommer att föra med sig.

8.12.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiet är oroat över den ökande ojämlikheten i Finland, men tror inte på vänsterns recept som lösning.

1.12.2017 | SFP-RKP

Det är fullständigt oacceptabelt att en myndighet tar över ett år på sig när läget med skarvarna har varit akut så här länge i Pjelaxfjärden, säger Anna-Maja Henriksson.

1.12.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiet i Åbo valde på torsdagen 30.11 ny styrelse för verksamhetsåret 2018

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi