Nyheter

13.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över att Norden har en synlig roll på FinlandsArenan. Samtidigt frågar hon var handlingar för ett starkare nordiskt samarbete finns hos regeringen.

11.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser en ordentlig värdedebatt i samhället.

3.7.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, särskilt mellan Sverige och Finland.

30.6.2017 | SFP-RKP

Riksdagens grundlagsutskott har krävt stora förändringar i vårdreformen angående valfriheten och bolagiseringskravet som regeringen föreslog.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi