Nyheter

25.2.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff meddelar idag att han ställer upp som kandidat i Helsingfors. Guseff är bosatt i Helsingfors sedan 2003 och har varit partisekreterare sedan 2016.

24.2.2017 | SFP-RKP

SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig för asylsökande som riskerar falla mellan stolarna då de fått avslag på sin asylansökan.

23.2.2017 | SFP-RKP

Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv.

22.2.2017 | SFP-RKP

Vårdreformen verkar bli ett pengahål. Enbart informationssystemen beräknas kosta 1-2 miljarder euro. De utlovade besparingarna syns inte till.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi