Nyheter

22.6.2017 | SFP-RKP

Partiledare, kommissionärer och ledande medlemmar av Europaparlamentet knutna till ALDE gruppen möts idag i Bryssel till ett toppmöte inför Europeiska rådets möte.

22.6.2017 | SFP-RKP

Statens skärgårdsdelegation överlämnande på torsdagen det Skärgårdspolitiska programmet 2017-2019 till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i riksdagen.

21.6.2017 | SFP-RKP

SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken

21.6.2017 | SFP-RKP

Förra veckans regeringskris utmynnade i ett nytt samarbete mellan Centern, Samlingspartiet och den sannfinländska utbrytargruppen Nytt alternativ, eller Blå framtid som den numera kallar sig.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi