Nyheter

14.6.2018 | SFP-RKP

Jag är glad över att inrikesminister Kai Mykkänen tagit tag i problematiken. Rapporten lyfter fram många av de frågor som människorättsorganisationer, sakkunniga och vi inom SFP har tagit fasta på.

14.6.2018 | SFP-RKP

Förutom familjeledigheterna behövs även en reform av hemvårdsstödet och småbarnspedagogiken.

14.6.2018 | SFP-RKP

Förutom att ett minskat drickande i hemmen gynnar samhället skulle det dessutom främja näringen och turismen.

12.6.2018 | SFP-RKP

Mycket tack vare de internationella operationerna. SFP är för att stärka operationen i Afghanistan.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi