Nyheter

22.11.2017 | SFP-RKP

Finland liknar mera en försiktig nejsägare än en aktiv förnyare av EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

21.11.2017 | SFP-RKP

Plankorsningsolyckor är inte ovanliga och myndigheterna har varit medvetna om behovet att åtgärda farliga järnvägskorsningar, men det har skett för långsamt.

20.11.2017 | SFP-RKP

Viktigt med fortsatt barnledarutbildning i Helsingfors

20.11.2017 | SFP-RKP

Datakabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening via Hangö nästa år.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi