Nyheter

25.4.2018 | SFP-RKP

SFP i Egentliga Finlands kretsmöte har valt Regina Koskinen från Pargas till kretsordförande.

25.4.2018 | SFP-RKP

Alla yrkesgruppers specialkunnande behövs och bör tas tillvara också i framtiden.

25.4.2018 | SFP-RKP

Landskapsreformen får inte försämra skärgårdstrafiken. I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården.

24.4.2018 | SFP-RKP

Svenska Folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist ställer upp för omval på SFP:s partidag i maj. Bergqvist valdes till en av tre vice ordförande på partidagen i fjol.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi