UTSKOTTSANMÄLAN

Motioner­na är indelade i temaområden som vart och ett bildar ett utskott. Alla delegater väljer i förväg i vilket tema­ utskott man vill delta.

 

Jag deltar i beredningsutskott: