Marcus Rantala

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala
SFP:s gruppanförande
Helsingfors budget 2017

Värderade ordförande,

Denna fullmäktigeperiods sista budget är klar för behandling i fullmäktige. SFP ser ett stort mervärde att stadsstyrelsegrupperna under hela fullmäktigeperioden har kunnat förhandla och kompromissa om stadens budget – så även denna gång. Det skapar samförstånd i en tid av osäkerhet och stora förändringar.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis. Därtill kvarstår stadgandet att minst en medlem av social- och hälsovårdsnämnden ska vara svenskspråkig.

Detta är resultatet av förhandlingarna mellan de politiska partierna gällande stadens nya ledningssystem. Stadsstyrelsens ledarskapssektion omfattade enhälligt förhandlingsresultatet under sitt möte i dag. Saken går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Pages

Subscribe to RSS - Marcus Rantala